Ekonomi (Lisans)

Program Hakkında Genel Bilgi
Programın Amacı
Kazanılan Derece
Öğrenim Düzeyi
Kayıt Kabul Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
Ders‐Program Yeterlilikleri Matrisi
TYÇÇ-Program Yeterlilikleri Matrisi
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Öğrenime Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları
Eğitim Türü ve Dili
Program Sorumlusu

Program Hakkında Genel Bilgi
2000-2001 akademik yılında Lisans ve Y. Lisans programları, 2005-2006 akademik yılında Doktora programı açıldı. Program, öğrencilere ekonomi teorisi ve uygulamaları konusunda yetkin bir temel oluşturur , analitik düşünce gelişimini sağlar, aynı zamanda disiplinlerarası seçmeli ders olananklarına sahiptir. Eğitim dili İngilizcedir.

Prpgramın Amacı
Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, kültür, iktidar, ve tarih arasındaki ilişkileri çok disiplinli, araştırmaya ağırlık veren, farklı metodolojilere açık ve eleştirel pedagojiyle şekillenmiş bir çerçevede ele alan bir program olarak tasarlanmıştır. Program, disiplinlerarası çalışmalar yapan, Türkiye'deki ve dünyanın genelindeki çağdas kültürel dinamikleri tahlil edip bunlara dahil olmanın yeni yollarını geliştirmeye çalışan bir grup akademisyeni biraraya getirmektedir. Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan programımız, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik, küreselleşme, şiddet ve travma, hafıza, hukuk, popüler kültür ve yeni medya teknolojileri alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, öğrencilerin hem entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri hem de kamusal alandaki tartışmalara dahil olmaları için çaba göstermektedir. Düzenlenen ders dışı etkinliklerle, hem öğretim üyeleri hem öğrenciler kampüs içinde ve/veya dışındaki sosyal ve politik tartışmalara katılma fırsatı bulmaktadırlar. Programın büyük önem verdiği eleştirel pedagoji pratiği, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin özgün araştırma projeleri geliştirmesine imkân vermektedir.

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Ekonomi alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi Lisans

Kayıt Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 • 1. Understand the world, their country, their society, as well as themselves and have awareness of ethical problems, social rights, values and responsibility to the self and to others.
 • 2. Understand different disciplines from natural and social sciences to mathematics and art, and develop interdisciplinary approaches in thinking and practice.
 • 3. Think critically, follow innovations and developments in science and technology, demonstrate personal and organizational entrepreneurship and engage in life-long learning in various subjects.
 • 4. Communicate effectively in Turkish and English by oral, written, graphical and technological means.
 • 5. Take individual and team responsibility, function effectively and respectively as an individual and a member or a leader of a team; and have the skills to work effectively in multi-disciplinary teams.
 • 6. Possess sufficient knowledge of mathematics, science and program-specific engineering topics; use theoretical and applied knowledge of these areas in complex engineering problems.
 • 7. Identify, define, formulate and solve complex engineering problems; choose and apply suitable analysis and modeling methods for this purpose.
 • 8. Develop, choose and use modern techniques and tools that are needed for analysis and solution of complex problems faced in engineering applications; possess knowledge of standards used in engineering applications; use information technologies effectively.
 • 9. Ability to design a complex system, process, instrument or a product under realistic constraints and conditions, with the goal of fulfilling specified needs; apply modern design techniques for this purpose.
 • 10. Design and conduct experiments, collect data, analyze and interpret the results to investigate complex engineering problems or program-specific research areas.
 • 11. Knowledge of business practices such as project management, risk management and change management; awareness on innovation; knowledge of sustainable development.
 • 12. Knowledge of impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, health and societal context; knowledge of contemporary issues; awareness on legal outcomes of engineering solutions; understanding of professional and ethical responsibility.
 • 13. Comprehend key concepts in biology and physiology, with emphasis on molecular genetics, biochemistry and molecular and cell biology as well as advanced mathematics and statistics.
 • 14. Develop conceptual background for interfacing of biology with engineering for a professional awareness of contemporary biological research questions and the experimental and theoretical methods used to address them.

National qualifications matrix

Ders‐Program Yeterlilikleri Matrisi

TYÇÇ-Program Yeterlilikleri Matrisi

Mezunların Mesleki Profili

 • Stratejik danışmanlık
 • İş analizi
 • Siyasi danışmanlık
 • Varlık yönetimi
 • Kamu kurumları
 • Pazar araştırma
 • Finans / Bankacılık
 • Sigortacılık
 • Akademik Kariyer

Bir Üst Öğrenime Geçiş
Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü ve Dili: Tam Zamanlı

Program Sorumlusu
Alpay Filiztekin - alpay.filiztekin@sabanciuniv.edu

Turkish