Program Description

The Electronics Engineering (EE) program is designed to provide the theoretical fundamentals and a comprehensive technological background for leading edge work in this rapidly developing field. The program offers a balanced set of courses in the areas of electronic devices and circuits, optics, communication systems, networks, information and signal processing, from which our students are able to select their courses according to their own interests. The entire program is structured around an innovative project-based approach to education, which will challenge students to excel in defining and solving realistic design and engineering problems. With these sound knowledge and skills, our EE graduates are expected to assume technological leadership positions in electronics, computing communication and related sectors.

Program objectives

Electronics Engineering program offers a balanced set of courses in the areas of electronic devices and circuits with analog/digital/mixed/rf design, optics, communication systems and networks, signal processing and applications. The curriculum provides theoretical fundamentals and comprehensive technological background for the leading edge work in this rapidly developing area. The entire program is structured around a project-oriented approach to develop practical engineering skills together with a strong scientific background. After a university-wide first year curriculum, EE students start taking core EE courses starting in their 2nd year. They must complete an 8-week internship and a two-semester ""Design and Project"" course, in the 3rd and 4th years, respectively.

Qualification Awarded

The Bachelor's Degree in Electronics Engineering ( first cycle inElectronics Engineering) is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.

Level of Qualification:

First Cycle

Specific Admission Requirements

The general requirements explained in “Quotas and Admissions” of Information on the Instruction Letter For Sabancı Unıversity Undergraduate for admission of students.

Qualification Requirements and Regulations

Students must obtain a grade point average of at least 2.00 out of 4.00 and successfully pass all courses on the programme (equivalent to a total of 240 ECTS).

Recognition of Prior Learning

Exemptness from the courses which are included in transfer and student exchange programs are regulated by the related articles in Information on the Instruction Letter For Sabancı Unıversity Undergraduate. At Sabancı University, apart from formal education institutions, there is no recognition process for informal-based or experience-based (in-formal and non-formal) learning.

Program outcomes

Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunları, toplumsal haklar ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinler arası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkin iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık; mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

Elektronik Mühendisliği Lisans Programına Özel Kazanımlar:

 1. Karmaşık elektronik devreleri, cihazları, yazılımları ve yazılım/donanım içeren elektronik sistemleri tasarlamak ve analiz etmek için matematik (türev ve integral hesaplamaları, olasılık ve istatistik), temel bilimler, bilgisayar ve programlama ve elektronik mühendisliği bilgilerini kullanmak
 2. Diferansiyel denklemler, lineer cebir, karmaşık değişkenler ve ayrık matematik bilgilerini kullanarak iletişim ağları ve sistemleri, işaret işleme algoritmaları veya yazılımlarını analiz etmek ve tasarlamak.

 

Occupational Profiles of Graduates

 • 5G and newer communication technologies
 • Biomedical applications
 • IoT, Industry 4.0 applications
 • Wired/wireless communication networks
 • Automation, automotive industry
 • Defence industry and military applications
 • Software Development
 • Consumer electronics
 • Hardware engineering (analog, RF, MEMS, digital, VLSI, system-on-chip design)
 • Embedded software/soft ware engineering (algorithm implementation, rmware, software design)
 • System engineering
 • Test engineering
 • Wired/wireless network/system installation and support engineering
 • Technical sales/purchasing engineering
 • Management

 

Access to Further Studies

The general requirements explained in “Quotas and Admissions” of Information on the Instruction Letter For Sabancı Unıversity Graduate Programs for acceptance of the students to be taken to the graduate programs.

Exam Regulations and Assessment & Grading

The evaluation and grading of each course is included in “Examinations & Academic Assessment and Grades” of Information on the Instruction Letter For Sabancı Unıversity Undergraduate for admission of students.

Graduation Requirements

Graduation requirements are explained in the Instruction Letter For Sabancı Unıversity Undergraduate for admission of students.

Mode of Study

Full-Time

Program Director

Özgür Gürbüz - ozgur.gurbuz@sabanciuniv.edu