Program Hakkında Genel Bilgi

Elektronik Mühendisliği programı analog / dijital / karışık / rf tasarımı, optik, iletişim sistemleri ve ağları, sinyal işleme ve uygulamaları ile elektronik cihazlar ve devreler alanında karma bir ders seti sunmaktadır. Müfredat, hızla gelişen bu alandaki öncü çalışmalar için teorik temel prensipler ve kapsamlı teknolojik altyapı sağlar. Tüm program güçlü bir bilimsel altyapı ile birlikte pratik mühendislik becerilerini geliştirmek için proje odaklı bir yaklaşım etrafında yapılandırılmıştır. Üniversite genelindeki ilk yıl müfredatından sonra, Elektronik Mühendisliği öğrencileri 2. yıldan itibaren temel Elektronik Mühendisliği dersleri almaya başlarlar. 3. ve 4. yıllarda sırasıyla 8 haftalık staj ve iki dönemlik "Tasarım ve Proje" dersini almaları gerekmektedir.

Prpgramın Amacı

Elektronik Mühendisliği (EE) programı, hızla gelişen bu alandaki öncü çalışmalar için teorik temel prensipler ve kapsamlı bir teknolojik altyapı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Program, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre derslerini seçebilecekleri elektronik cihazlar ve devreler, optik, iletişim sistemleri, ağlar, bilgi ve sinyal işleme alanlarında bir dizi ders seçeneği sunmaktadır. Tüm program, öğrencileri gerçekçi tasarım çözümlerini ve mühendislik problemlerini tanımlama ve çözmede mükemmel olmaya zorlayacak yenilikçi bir proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla düzenlenmiştir. Bu sağlam bilgi ve becerilerle, Elektronik Mühendisliği mezunlarımızdan elektronik, bilgi işlem iletişimi ve ilgili sektörlerde teknolojik liderlik yapabilecekleri pozisyonlarda çalışmaları beklenmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak; etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi sahibi olmak;
 8. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Matematik (türev ve integral hesaplamaları, olasılık ve istatistik, diferansiyel denklemler, lineer cebir, karmaşık değişkenler ve ayrık matematik), temel bilimler, bilgisayar ve programlama ve elektronik mühendisliği bilgilerini kullanarak; (a) Karmaşık elektronik devreleri, cihazları, yazılımları ve yazılım/donanım içeren elektronik sistemleri tasarlamak ve analiz etmek veya (b) İletişim ağları ve sistemleri, işaret işleme algoritmaları veya yazılımlarını tasarlamak ve analiz etmek

Mezunların Mesleki Profili

 • 5G ve daha yeni iletişim teknolojileri 
 • Biyomedikal uygulamalar 
 • IoT, Endüstri 4.0 uygulamaları 
 • Kablolu / kablosuz iletişim ağları 
 • Otomasyon, otomotiv endüstrisi 
 • Savunma sanayi ve askeri uygulamalar 
 • Yazılım Geliştirme 
 • Tüketici elektroniği 
 • Donanım mühendisliği (analog, RF, MEMS, dijital, VLSI, çip üzerinde sistem tasarımı) 
 • Gömülü yazılım / yazılım mühendisliği (algoritma uygulaması, _x001D_rmware, yazılım tasarımı) 
 • Sistem mühendisliği 
 • Test mühendisliği 
 • Kablolu / kablosuz ağ / sistem kurulumu ve destek mühendisliği 
 • Teknik satış / satın alma mühendisliği 
 • Yönetim 
 • Girişimcilik

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

 Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Özgür Erçetin - ozgur.ercetin@sabanciuniv.edu