Sabancı Üniversitesinin iç işleyişi ve bu bağlamda akademik kuralları, yönetmelikler ile belirlenip düzenlenir. Kuruluş felsefemiz, vizyon ve misyonumuza uygun şekilde hazırlanmış bu yönetmelikler, üniversite içi akademik ve idari işleyiş ile kuralları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız; aşağıda bağlantılarını bulabileceğiniz yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.