Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Mekatronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Çalışmalar (Uluslararası Çalışmalar Lisans Programı 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere yeni öğrenci alımına kapanmıştır.)

Kültürel Çalışmalar (Kültürel Çalışmalar Lisans Programı 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere yeni öğrenci alımına kapanmıştır.)

Ekonomi

Psikoloji

Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi Lisans Programı 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere yeni öğrenci alımına kapanmıştır. )

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilimleri