Program Hakkında Genel Bilgi

Rekabetin, değişim ve gelişimin, küreselleşmenin hat safhada yaşandığı günümüzde, Yönetim Bilimleri programımız, iş dünyasının sürekli değişen şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Temel yönetim alanlarının üzerine bina edilmiş, uluslararası ve değişimci programımız, derslerimizdeki yaygın vaka ve proje çalışmaları ile teorinin pratikte uygulanmasını ve tüm yöneticilerinin gereksinimi olan becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Farklı konularda ve yeni alanlarda açtığımız derslerle programımızı sürekli güncel tutarak, öğrencilerimize geleceğin dünyasına da en iyi şekilde hazırlanmanın yollarını açıyoruz.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri lisans programı; küresel piyasalarda rekabet edebilen ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı veren kurumların ihtiyaç duyduğu eğitimli ve yenilikçi yöneticileri yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Programın temel misyonu bu yönetici adaylarının ortaya çıkması üzerine kuruludur. Bir yandan en son uygulamaları ve teknikleri öğrenirken, diğer yandan da farklı koşullarda analitik ve yenilikçi düşünebilme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu sebeple tüm öğrenciler insani bilimler, temel bilimler ve matematik konularında belirli bir düzeye ulaşacak gereklilikte ders alırlar.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilimleri alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Ekonomiye ve işletmenin ana işlevsel alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olduğunu göstermek.
 2. Beşeri bilimler, fen bilimleri, matematik ve edebiyata ilişkin genel bir bilgiye sahip olduğunu göstermek.
 3. Hukuka ve etiğe ilişkin temel bir bilgiye sahip olduğunu, toplumsal ve etik sorumlulukların farkında olduğunu göstermek.
 4. Farklı eğitimsel, toplumsal ve kültürel temellere sahip kişilerin bulunduğu ekip ve ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilmek.
 5. İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek.
 6. Açık görüşlü sorgulama yürütebilmek ve araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak, dolayısıyla: a.Güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini bilmek, b..Analiz sonuçlarını kullanarak bilinçli kararlar vermek.
 7. Yazılı iletişim, sunum ve veri analizine ilişkin ofis yazılımlarını kullanabilmek.
 8. Ekonomik, siyasi, kültürel, yasal ve yönetmelik ile ilgili çevresel/durumsal farklılıklar dolayısıyla yöneticilerin iş ortamlarında farklı fırsatlar ve zorluklar yaşayabilecekleriyle ilgili farkındalık sağlamak.

Mezunların Mesleki Profili

Öğrencilerimizin önünde kendi işini kurmak, aile şirketlerini profesyonel yönetime taşımak, kurumsallaşmış bir uluslararası şirkette yönetici olmak, yönetim danışmanlığı yapmak, sivil toplum örgütleri kurmak ya da bu tür örgütlerde yönetici olmak gibi pek çok farklı kariyer fırsatı bulunmaktadır. Akademik yaşamı tercih edecek mezunlarımız, yönetim bilimlerinin belli bir dalında eğitimlerine lisansüstü seviyede devam edebilirler.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Burak Gökgür - burak.gokgur@sabanciuniv.edu