Program Hakkında Genel Bilgi

Rekabetin, değişim ve gelişimin, küreselleşmenin hat safhada yaşandığı günümüzde, Yönetim Bilimleri programımız, iş dünyasının sürekli değişen şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Temel yönetim alanlarının üzerine bina edilmiş, uluslararası ve değişimci programımız, derslerimizdeki yaygın vaka ve proje çalışmaları ile teorinin pratikte uygulanmasını ve tüm yöneticilerinin gereksinimi olan becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Farklı konularda ve yeni alanlarda açtığımız derslerle programımızı sürekli güncel tutarak, öğrencilerimize geleceğin dünyasına da en iyi şekilde hazırlanmanın yollarını açıyoruz.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri lisans programı; küresel piyasalarda rekabet edebilen ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı veren kurumların ihtiyaç duyduğu eğitimli ve yenilikçi yöneticileri yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Programın temel misyonu bu yönetici adaylarının ortaya çıkması üzerine kuruludur. Bir yandan en son uygulamaları ve teknikleri öğrenirken, diğer yandan da farklı koşullarda analitik ve yenilikçi düşünebilme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu sebeple tüm öğrenciler insani bilimler, temel bilimler ve matematik konularında belirli bir düzeye ulaşacak gereklilikte ders alırlar.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilimleri alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi:

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Understand the world, their country, their society, as well as themselves and have awareness of ethical problems, social rights, values and responsibility to the self and to others.
 2. Understand different disciplines from natural and social sciences to mathematics and art, and develop interdisciplinary approaches in thinking and practice.
 3. Think critically, follow innovations and developments in science and technology, demonstrate personal and organizational entrepreneurship and engage in life-long learning in various subjects.
 4. Communicate effectively in Turkish and English by oral, written, graphical and technological means.
 5. Take individual and team responsibility, function effectively and respectively as an individual and a member or a leader of a team; and have the skills to work effectively in multi-disciplinary teams.
 6. Possess sufficient knowledge of mathematics, science and program-specific engineering topics; use theoretical and applied knowledge of these areas in complex engineering problems.
 7. Identify, define, formulate and solve complex engineering problems; choose and apply suitable analysis and modeling methods for this purpose.
 8. Develop, choose and use modern techniques and tools that are needed for analysis and solution of complex problems faced in engineering applications; possess knowledge of standards used in engineering applications; use information technologies effectively.
 9. Ability to design a complex system, process, instrument or a product under realistic constraints and conditions, with the goal of fulfilling specified needs; apply modern design techniques for this purpose.
 10. Design and conduct experiments, collect data, analyze and interpret the results to investigate complex engineering problems or program-specific research areas.
 11. Knowledge of business practices such as project management, risk management and change management; awareness on innovation; knowledge of sustainable development.
 12. Knowledge of impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, health and societal context; knowledge of contemporary issues; awareness on legal outcomes of engineering solutions; understanding of professional and ethical responsibility.
 13. Comprehend key concepts in biology and physiology, with emphasis on molecular genetics, biochemistry and molecular and cell biology as well as advanced mathematics and statistics.
 14. Develop conceptual background for interfacing of biology with engineering for a professional awareness of contemporary biological research questions and the experimental and theoretical methods used to address them.

Mezunların Mesleki Profili

Öğrencilerimizin önünde kendi işini kurmak, aile şirketlerini profesyonel yönetime taşımak, kurumsallaşmış bir uluslararası şirkette yönetici olmak, yönetim danışmanlığı yapmak, sivil toplum örgütleri kurmak ya da bu tür örgütlerde yönetici olmak gibi pek çok farklı kariyer fırsatı bulunmaktadır. Akademik yaşamı tercih edecek mezunlarımız, yönetim bilimlerinin belli bir dalında eğitimlerine lisansüstü seviyede devam edebilirler.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü ve Dili

Tam Zamanlı

Program Sorumlusu

Tevhide Altekin - tevhide.altekin@sabanciuniv.edu