Yusuf Leblebici, lisans derecesini 1984'te, yüksek lisans derecesini 1986'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden aldı. Doktora derecesini 1990'da University of Illinois at Urbana-Champaign'de (UIUC) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1991-2000 yılları arasında, sırasıyla UIUC'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve VLSI Tasarım Laboratuvarı'nı kurup yönettiği Worcester Polytechnic Institute'ta (WPI) öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca 1999-2002 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak mikroelektronik diploma programının geliştirilmesi görevini üstlendi.

 

Yusuf Leblebici, 2002 yılında İsviçre'deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü’nde (EPFL) çalışmaya başlamış, burada 16 sene boyunca Kürsü Başkanlığı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı Direktörlüğü görevlerini sürdürmüştür. Kasım 2018’den itibaren de, Sabancı Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Başlıca araştırma konuları arasında, yüksek hızlı CMOS dijital ve karışık sinyalli tümleştirilmiş devrelerin tasarımı, VLSI sistemlerin bilgisayar destekli tasarımı, akıllı algılayıcı arayüzleri, yarı iletken elemanların modellenmesi ve simülasyonu ile VLSI devrelerin güvenirlik sorunları yer almaktadır. Prof. Leblebici 2’si ders kitabı olmak uzere toplam 7 kitabın eş yazarıdır ve kendisinin uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış 250'yi aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır.

 

Yusuf Leblebici, 1995'te TUBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 1999'da "Joseph S. Satin Distinguished Fellow" ödülünü almış, 2009'da ise IEEE Fellow ve IEEE Circuits and Systems Society Distinguished Lecturer olarak seçilmiştir.

Prof. Dr. Cem Güneri, Sabancı Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısıdır. 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Matematik lisans dersleri, yan dal programı ve lisansüstü programlarının geliştirilmesinde, Üniversite’nin kurucu öğretim üyeleri ile birlikte aktif rol almıştır. Üniversite’ye katıldığından bu yana Matematik Programı Koordinatörlüğü, Temel Geliştirme Programı Danışma Kurulu üyeliği, Üniversite Eğitim Komitesi üyeliği gibi çeşitli idari pozisyonlarda ve kurullarda bulunmuştur. 2012-2018 yılları arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Fakülte Programları’nın akreditasyon süreçleri de dahil olmak üzere eğitimle ilgili sorumluluklar üstlenmiştir. Pek çok kez Sabancı Üniversitesi’nin her yıl verdiği Birinci Sınıf Dersleri ve Mezuniyet Sınıfı Eğitim Ödülleri’ne layık görülmüştür.

 

Cem Güneri, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini Louisiana State University’den Matematik alanında almıştır. Çalışma alanları, sonlu cisimler ve üzerlerinde tanımlı cebirsel eğriler, cebirsel kodlama teorisi ve bazı kriptolojik uygulamalar olarak özetlenebilir. Sabancı Üniversitesi’nde bu alanlardaki araştırma grubunun parçası olarak, ulusal ve uluslararası ortaklarla ve çeşitli projeler kapsamında çalışmalarını sürdürmüş, 5 doktora, 7 yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir.

 

2010-2018 yılları arasında Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Türk Matematik Derneği, American Mathematical Society ve Society for Industrial and Applied Mathematics üyesidir.

Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Mehmet Yıldız, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak Ereğli'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bölüm birincisi olarak 1996 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde 2000 yılında tamamladı. 1996-2000 yılları arasında iki farklı şirkette Ar-Ge mühendisi, kaynak ve tahribatsız muayene mühendisliği alanlarında proje müdürü olarak çalıştı. 2005 yılında Victoria Üniversitesinden (B.C, Kanada) hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve yarı iletken tek kristal büyütme alanları kapsamındaki çalışmaları ile doktora derecesini aldı. Dr. Yıldız, 2005-2007 yılları arasında aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

 

2007 yılında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programında, öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Dr. Yıldız Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin ve yine aynı merkezin endüstriyel iş birliği kolu olan SU-Kordsa Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezinin kurulumlarına önderlik etmiştir. Şu an her iki merkezin kurucu direktörü olarak görevine devam etmektedir. Dr. Yıldız, Kordsa şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kastamonu Entegre şirketinin AR-GE danışma kurulu üyesidir. Dr. Yıldız, Sabancı Üniversitesi İmalat Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programına kurucu öğretim üyesi olarak katkı sağlamıştır.

 

Dr. Yıldız’ın uzmanlık alanları ileri kompozit malzemeler, nano-kompozitler, yapısal sağlık izleme ve hesaplamalı mekanik konularını içermektedir. Dr. Yıldız yüksek etki faktörlü SCI kapsamındaki dergilerde 85’den fazla bilimsel yayın, 8 kitap bölümü, ve 135’in üzerinde konferans makele/bildiri hazırlamış ve sunmuştur. Ayrıca 28’in üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun etmiştir.

Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler (Many Globalizations); Türkiye’de Denge ve Denetlemenin Güçlendirilmesi, SIDA, İsveç; “Enacting European Citizenship” 7. Çerçeve Programı; Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması, CIVICUS gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüş, kentleşme konusunda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden destek almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşeleri ve televizyon programları aracılığıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini paylaşmaktadır.

 

Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak); Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi); Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013); Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek (2000)’in arasında bulunduğu 30’a yakın kitabın yazarı ve editörüdür. Keyman ayrıca Journal of Democracy, Third World Quarterly, European Journal of Social Theory, Theory Culture & Society ve Review of International Political Economy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies’in de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır.

 

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Erkay Savaş lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde sırasıyla 1990 ve 1994 yıllarında aldı. Doktora eğitimini 2000 yılında Oregon State University Electrical and Computer Engineering Bölümü’nde tamamladı. 1993-1997 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nde Araştırmacı ve Uzman Araştırmacı olarak görev yaptı. 2002 yılında Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olarak katılmadan önce Almanya ve ABD’de çeşitli firmalarda çalıştı. Çalışma alanları arasında uygulamalı kriptografi, veri ve iletişim güvenliği, biometrikte mahremiyet, veri madenciliği uygulamalarında güvenlik ve mahremiyet, gömülü sistem güvenliği ve dağıtık sistemler yer almaktadır. Aralarında IEEE, ACM, the International Association of Cryptologic Research (IACR) da bulunan uluslar arası bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyedir.

Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç, 1984’de Robert Kolej ve 1988’de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Temple Üniversitesi’nden 1989’da Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesini ve 1992’de Uluslararası İlişkiler doktorasını almıştır. 1996’da Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında Doçent, 2005 yılında ise Profesör unvanlarını almıştır. 1992-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 1999-2000 yılında ise Chicago Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yapmış, Şubat 2002’de Sabancı Üniversitesi’ne katılmıştır. 2002-2011 yıllarında Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programının, 2004-2014 yıllarında kendi kurduğu Avrupa Çalışmaları yüksek lisans programının koordinatörlüğünü ve 2011-2014 yıllarında kurulmasında öncü rol oynadığı Uluslararası Çalışmalar lisans programının koordinatörlüğünü yürütmüştür. Araştırma alanları Uluslararası İlişkiler teorisi, demokratikleşme, Avrupa bütünleşmesi, Türk dış politikası ve Türkiye-AB ilişkileridir. Prof. Dr. Müftüler-Baç’ın Turkey's Relations with a Changing Europe başlıklı kitabı Manchester Üniversitesi yayınevi tarafından 1997’de basılmış ve Yannis Stivachtis ile beraber derlediği Turkey and the EU: Dilemmas, opportunities and Constraints başlıklı kitabı 2008’de Lexington yayınevi ve 2016’da ise Divergent Pathways: Turkey and the European Union başlıklı kitabı Barbara Budrich, son olarak da Jan Wouters ve Kolja Raube ile beraber derlediği Parliamentary Cooperation and Diplomacy in EU External Relations başlıklı kitabı ise 2019 yılında Edward Elgar yayınevi tarafından basılmıştır. Çeşitli uluslararası endeksli dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi, uluslararası yayınevlerinde yayınlanan kitap içi bölümleri ve monografları bulunmaktadır. Makalelerinin yayınlandığı bazı dergiler şu şekilde listelenebilinir: Journal of European Public Policy, Middle Eastern Studies, East European Quarterly, Journal of European Integration, SouthEast European Politics and Society, Security Dialogue, International Studies Perspectives, Turkish Studies, Women’s Studies International Forum, Cambridge Review of International Affairs, Asia-Europe Journal, West European Politics, International Journal, Journal of Democracy, Journal of Contemporary European Studies, Uluslararası İlişkiler Dergisi, European Journal of Women’s Studies, East European Politics. Prof. Dr. Müftüler-Baç, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen araştırma programlarına yürütücü ve araştırmacı aktif olarak katılmaktadır. 2006-2012 yıllarında 6.Çerçeve programı ‘RECON’, 7. Çerçeve programları 2012-2015, ‘TRANSWORLD, 2013-2016’da MAXCAP projelerine ortak olarak katılmış, ve uluslararası araştırma ekiplerine liderlik etmiştir. Halen iki ayrı H2020 projesinde, FEUTURES ve EU-List projelerinde ‘Tavsiye kurulu üyesi’ olarak, ve iki ayrı H2020 projesinde ise -MAGYC (2018-2022) ve InDivEU (2019-2022) içinde ortak Araştırmacı olarak yer almaktadır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Jean Monnet Projesi çerçevesinde 2002 ve 2008 yıllarında aldığı iki ayrı proje ile Avrupa bütünleşmesi konusunda dersler vermiştir. 2011 yılında gene Jean Monnet projesi çerçevesinde koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa Çalışmaları programı için Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi ödülünü almıştır. Prof. Dr. Müftüler-Baç, 1999’da Fulbright doktora sonrası araştırma ödülünü, 2002’de Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülünü ve 2003’te ise Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı Seçkin Genç Bilimci ödülünü almıştır. 2004 yılında ise Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Professor ünvanı verilmiştir. Yayın ve akademik faaliyetlerine kişisel websitesi: http://myweb.sabanciuniv.edu/muftuler ve ResearchGate ve Google Scholar sayfalarından ulaşabilinir.

Nihat Kasap, 2004 yılında doktora derecesini karar ve bilişim sistemleri alanında Florida Üniversitesi’nden, 2000 yılında yüksek lisans derecesini yine aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği alanında ve 1994 yılında da lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği alanında almıştır. 2004 yılından beri Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olan Dr. Kasap, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanı almıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Yönetim Bilişim Sistemleri, E-Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı vb derslerini vermektedir. Araştırma ilgi alanları arasında karar destek sistemleri; telekomünikasyon ağlarında fiyatlandırma ve servis kalitesi; buluşsal tasarım ve eniyileme; mobile teknolojiler ve E-devlet uygulamaları ve veri madenciliği bulunmaktadır. Çalışmaları, Operations Research Letters, Decision Support Systems, International Journal of Forecasting, Decision Sciences, International Journal of Systems Science, Annals of OR, Expert Systems with Applications dergilerinde ve ayrıca sayısız uluslararası ve ulusal konferansların bildirilerinde yayınlanmıştır. Ortaklaşa yürüttüğü araştırma projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.