Program Hakkında Genel Bilgi

Bilgisayar bilimi ve mühendisliğinin temel ilkesi, bilgisayarı sadece gerçek dünya sorunlarına çözüm getirmek amacıyla donanım ve yazılımın bir kombinasyonunu kullanan sistemleri kurmak için değil, aynı zamanda hayal edilemez olanı hayal etmek ve geleceği icat etmek için kullanmaktır. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programı, günümüzün teknolojik imkanları ile desteklenen modern bir müfredat sunmaktadır. Öğrenciler, mezuniyetlerine kadar ders programlarını disiplin içinde herhangi bir alt alana veya  diğer MDBF programları ile örtüşecek şekilde kurgulayabilirler. Benzer şekilde, diğer programlardaki öğrenciler, alanlarındaki hesaplama araçlarına hakim olmak için Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği'nden ders almaları için teşvik edilir. Küresel anlamda talep gören ve sürekli değişen bilgi işlem ve iletişim teknolojilerini takip etmek zorunda olan bir disiplin olan Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunlarının iş imkanları oldukça fazladır.

Programın Amacı

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programı, bilgisayar sistemleri, yazılım, donanım, teori, algoritmalar, yapay zeka, ağlar, veritabanları, güvenlik gibi alanları kapsayan bir dizi ders sunmaktadır. Fakültenin disiplinler arası doğası, öğrencileri diğer programlardan ders almaya teşvik eder. Öğrenciler, üniversite genelindeki ilk yıl müfredatından sonra 2. yıllarından itibaren (hatta bazen ilk yıllarında) temel bilgisayar dersleri almaya başlar ve devamında ileri dersler görür. 3. ve 4. yıllarda sırasıyla 8 haftalık bir staj ve iki dönemlik "Tasarım ve Proje" dersini tamamlamak zorundadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak; etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi sahibi olmak;
 8. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. İstenen ihtiyaçları karşılamak ve verilen bir hesaplama problemini çözmek amacıyla bir bilgisayar sistemi, bileşeni ya da algoritmasını tasarlamak, gerçeklemek, test etmek ve değerlendirmek.
 2. Ayrık matematik ve veri yapılarına dair bilgi sahibi olduğunu göstermek.
 3. Olasılık ve istatistik bilgisini ve bunların bilgisayar bilimi ve mühendisliğine uygulamalarına dair bilgilerini ortaya koymak.

Mezunların Mesleki Profil

 • Bilgisayar ağı yönetimi
 • Bilgisayar oyunu / mobil oyun geliştirme
 • Girişimcilik
 • Mobil / web tabanlı uygulama geliştirme
 • Siber güvenlik
 • Sistem geliştirme
 • Veri analizi, veri bilimi uygulamaları
 • Yapay zeka mühendisliği
 • Yazılım proje yönetimi
 • Yazılım mühendisliği
 • Yazılım geliştirme
 • Finansal teknolojiler
 • Bilişim teknolojileri desteği
 • Bilişim teknolojileri danışmanlığı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Albert Levi - albert.levi@sabanciuniv.edu