Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Lisans ve Y. Lisans programları açıldı. VAVCD programının misyonu öğrencilere görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki uygulamalara dair derinlemesine bir anlayış kazandırmaktır.Sadece görsel alanları anlamanın ve uygulamanın ötesinde, müfredatın çeşitli yapı taşları vasıtasıyla uygulamaya geçirilen ses, etkileşim ve zamansal eserler gibi başka yaratıcı çalışmalar iç içe geçmektedir. Mevcut olanaklar: tasarım stüdyoları, metal işleri atöylesi, interaktif lab, fotoğraf stüdyosu, çizim stüdyosu, ses tasarım stüdyosu, video yapım stüdyosu, ahşap işleri stüdyosu Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Çagdas tasarımcı ve sanatçının rolünün yeniden belirlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Bugünün sanatçılarının ve tasarımcılarının el becerisinin çok ötesinde, yepyeni bilgi ve donanımlarla mesleklerine yaklaşmaları gerekiyor. Kişinin toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişimlerle içiçe yaşaması ve bunları kendi yaratım alanının içinde yaşatabilme yetkinliği alışılagelmişten farklı, genis spektrumlu bir görsel eğitim yöntemini de gündeme getirmekte... Sabancı Üniversitesinin eğitim felsefesinin özünde yatan disiplinlerarası yaklaşım ve etkileşim nedeni ile, bu üniversitenin bizim gereğini savunduğumuz sanatçı ve tasarımcı profilinin yetişmesi için eşsiz bir ortam oluşturduğuna inanıyoruz. Öğrenciler iki temel kulvarda VA/VCD eğitimini sürdürürler. Bu kulvarlar Görsel Sanatlar Stüdyo Dersleri ve Görsel İletişim Tasarımı Stüdyo Dersleri olarak farklı içeriklerle birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Güvenli çalışma alışkanlıkları geliştirdiğini ve görsel sanatlardaki malzeme ve süreçleri anladığını sergilemek.
 2. Gerek görsel gerek işitsel malzemeler ve temsil mecraları kullanarak temsil süreçlerini bildiğini sergilemek.
 3. Soyut/metinsel kavramları somut ve görsel/işitsel formlara dönüştürme sürecini öğrenmek.
 4. Sanatın kültürel önemini takdir ve ifade etmek; evrimini ve amaçlarını anlamak.
 5. Görsel sanatın biçimsel unsurlarının etkili bir şekilde kullanımı için kompozisyon ve organizasyon stratejilerini kavramak.
 6. Görsel metinleri kapsamlı bir sanat tarihi ve teorisi bilgisiyle okuyarak görsel temsilin biçim ve içeriğini tarihsel ve tematik bağlama oturtmak.
 7. Müze ve galeri bünyesinde sanat yönetimine ilişkin bilgileri kullanmak.
 8. Görsel sanatların bir ya da birden çok mecrasında malzeme ve yöntemlere dair pratik ve teknik uzmanlık sergilemek.

Mezunların Mesleki Profili

Sanatçı, tasarımcı, küratör, sanat yönetmeni, film yönetmeni, iletişim danışmanı, moda tasarımcısı, gazeteci, marka yöneticisi, editör, sosyal medya uzmanı, multimedya tasarımcısı, teknoloji danışmanı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Hüseyin Selçuk Artut - selcuk.artut@sabanciuniv.edu