Program Hakkında Genel Bilgi

Psikoloji Lisans Programı 2014-2015 akademik yılında açıldı. Program,

 • Öğretim üyelerinin araştırma alanları algının psikolojik temellerinden zekaya, hafızaya, dil psikolojisi ve sosyal biliş gibi alanlara kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor.
 • Öğrenciler öğretim üyelerinin yürüttükleri büyük ölçekli projelerde araştırma asistanı olarak yer alarak doğrudan deneyim kazanma fırsatına sahip oluyorlar.
 • Öğrenciler ve öğretim üyeleri Sabancı Üniversitesi’nin kendilerine sunduğu, son teknolojiye sahip araştırma olanakları ve altyapısı, fakülteler arasındaki disiplinler arası bağlantılar, bağımsız araştırma desteği ve fon imkanları gibi olanaklardan faydalanıyorlar.

Kullanımdaki laboratuvarlar: Zihin labv., Göz Hareketleri labv., Grup test labv, robot labv., sosyal ve gelişimsel psikoloji labv, EEG Nörobilim labv., deneysel test odacıkları Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Bu program öğrencilere zihin ve davranış bilimi olan psikoloji alanında güçlü bir bilimsel donanım kazandırmaktadır. Programın amacı öğrencilere disiplinlerarası bir yaklaşımla psikoloji alanındaki temel kuramları, çağdaş konuları ve araştırma sorularını sunmaktır. Araştırma odaklı yürütülen bu programdaki öğrenciler, öğretim üyelerinin projelerinde görev alarak, hatta doğrudan kendi araştırmalarını yürüterek birinci elden araştırma deneyimi kazanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılmaları için çok sayıda fırsat sunulmaktadır. Mezunlar psikoloji ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapmaları için kapsamlı olarak hazırlanmakta, geniş bir araştırma ve istatistik becerileri edinmekte ve başta klinik, eğitim ve diğer ilgili sektörler olmak üzere farklı uygulama alanlarında çalışmaya hazır hale gelmektedirler.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Psikoloji alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 2. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 2. Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 3. Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. İnsan zihni ve davranışının işleyişi ile ilgili disiplinlerarası bir anlayış geliştirip bu anlayışı psikolojik kuram, araştırma ve uygulamanın gereksinimleri ve ilerlemesi için kullanmak.
 2. Psikolojik olguların ve sorunların yapıcı analizini, hem bireysel ve toplumsal, hem de bunların etkilişimi düzeyinde sunmak. Bu analiz ve görüşlerini gerek sözel olarak, gerek rapor, makale veya görsel malzeme kullanarak, bilimsel normlara uygun, açık ve yeterli bir şekilde ifade edebilme yetkinliğine sahip olmak.
 3. Psikolojik bilginin üretilmesinde ve tüketilmesine araştırma tasarımı, teknikleri ve istatistiksel değerlendirmeler açısından katkıda bulunmak ve bunları gelişmiş sözlü ve yazılı donanımlarla ifade etme becerisi kazanmak.

Mezunların Mesleki Profili

 • Kuramsal alanda akademik kariyer
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Hukuk
 • Yönetim
 • Bilişim

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşullar

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Emre Selçuk - emre.selcuk@sabanciuniv.edu