Diploma Eki (DE), uluslararası saydamlığı pekiştirmek ve yeterliliklerin (diplomalar, dereceler, sertifikalar vs.) akademik ve mesleki açıdan tanınmasını sağlamak üzere yükseköğrenim diplomalarına iliştirilen bir dökümandır. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Diploma Ekinin iliştirildiği orjinal diplomada adı bulunan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısına, düzeyine, kapsamına ve statüsüne ilişkin bilgi sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir bir yapıdadır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:

  1. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği
  2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
  3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
  4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
  5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
  6. Ek bilgiler
  7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
  8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi