Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MAT) doktora programı, 2000-2001 Güz Döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. MAT yüksek lisans/doktora programın adı 2016-2017 akademik yılı itibariyle Malzeme Bilimi ve Nano-Mühendislik Programı (MAT) olarak değiştirilmiştir. Program fizik, kimya, biyoloji temel bilimlerinin yanısıra, makine, inşaat, havacılık ve kimya mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerle yakından ilişkili olan disiplinler arası bir alandır. Öğretim dili İngilizce’ dir. Programın Türkiye’ de benzer programlardan farkı olarak; geleneksel metalürji odağından ziyade, polimerler, seramikler, kompozitler, enerji çevrim ve depolama malzemeleri, karbon malzemeler, çimento gibi çeşitli alanlarda deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımlarının eğitiminin verilmesi olarak gösterilebilir. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yoğunlaşma da farklılık getirmektedir. Doktora seviyesi araştırma faaliyetlerine büyük önem ve destek verilmektedir. Öğrencilere özellikle malzeme karakterizasyonu konusunda önemli pratik tecrübelerin kazandırılabildiği laboratuvar erişimli dersler, eğitim ve araştırma programı öne çıkmaktadır. Malzeme karakterizasyonu laboratuvarları (görüntüleme, mekanik, ısıl, elektronik, manyetik rezonans gibi) ve ilgili ekipmanlar dersler ve araştırma projeleri dahilinde, gerekli eğitimlerin verilmesi akabinde tüm doktora öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Programın Amacı

Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik (MAT) Doktora Programı, öğrencilerine ileri teknoloji malzemelerinin proses ve özellik ilişkilerinin anlaşılması, tasarımı ve uygulanması için gerekli teorik ve pratik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Verilen eğitim odağında polimerler, seramikler, kompozitler, enerji çevrim ve depolama malzemeleri, karbon malzemeler, çimento gibi üzerine, deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımları bulunmaktadır. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine yoğunlaşma sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlarMalzeme Bilimi ve Nano Mühendislik alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 2. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 3. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 4. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 6. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 7. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 8. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 9. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 11. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 12. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek
 16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek

Mezunların Mesleki Profili

 • Yükseköğretim enstitüleri, araştırma enstitüleri, teknoloji şirketleri ve danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler.
 • Ürün tasarımı
 • Malzeme üretimi ve araştırması
 • Sistem yönetimi
 • Malzeme danışmanlığı
 • Araştırma ve geliştirme
 • Temel malzeme üretimi
 • Enerji sektörü

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Selmiye Alkan Gürsel- selmiye.gursel@sabanciuniv.edu