Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MAT) doktora programı, 2000-2001 Güz Döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. MAT yüksek lisans/doktora programın adı 2016-2017 akademik yılı itibariyle Malzeme Bilimi ve Nano-Mühendislik Programı (MAT) olarak değiştirilmiştir. Program fizik, kimya, biyoloji temel bilimlerinin yanısıra, makine, inşaat, havacılık ve kimya mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerle yakından ilişkili olan disiplinler arası bir alandır. Öğretim dili İngilizce’ dir. Programın Türkiye’ de benzer programlardan farkı olarak; geleneksel metalürji odağından ziyade, polimerler, seramikler, kompozitler, enerji çevrim ve depolama malzemeleri, karbon malzemeler, çimento gibi çeşitli alanlarda deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımlarının eğitiminin verilmesi olarak gösterilebilir. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yoğunlaşma da farklılık getirmektedir. Doktora seviyesi araştırma faaliyetlerine büyük önem ve destek verilmektedir. Öğrencilere özellikle malzeme karakterizasyonu konusunda önemli pratik tecrübelerin kazandırılabildiği laboratuvar erişimli dersler, eğitim ve araştırma programı öne çıkmaktadır. Malzeme karakterizasyonu laboratuvarları (görüntüleme, mekanik, ısıl, elektronik, manyetik rezonans gibi) ve ilgili ekipmanlar dersler ve araştırma projeleri dahilinde, gerekli eğitimlerin verilmesi akabinde tüm doktora öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Programın Amacı

Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik (MAT) Doktora Programı, öğrencilerine ileri teknoloji malzemelerinin proses ve özellik ilişkilerinin anlaşılması, tasarımı ve uygulanması için gerekli teorik ve pratik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Verilen eğitim odağında polimerler, seramikler, kompozitler, enerji çevrim ve depolama malzemeleri, karbon malzemeler, çimento gibi üzerine, deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımları bulunmaktadır. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine yoğunlaşma sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlarMalzeme Bilimi ve Nano Mühendislik alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Understand the world, their country, their society, as well as themselves and have awareness of ethical problems, social rights, values and responsibility to the self and to others.
 2. Understand different disciplines from natural and social sciences to mathematics and art, and develop interdisciplinary approaches in thinking and practice.
 3. Think critically, follow innovations and developments in science and technology, demonstrate personal and organizational entrepreneurship and engage in life-long learning in various subjects.
 4. Communicate effectively in Turkish and English by oral, written, graphical and technological means.
 5. Take individual and team responsibility, function effectively and respectively as an individual and a member or a leader of a team; and have the skills to work effectively in multi-disciplinary teams.
 6. Possess sufficient knowledge of mathematics, science and program-specific engineering topics; use theoretical and applied knowledge of these areas in complex engineering problems.
 7. Identify, define, formulate and solve complex engineering problems; choose and apply suitable analysis and modeling methods for this purpose.
 8. Develop, choose and use modern techniques and tools that are needed for analysis and solution of complex problems faced in engineering applications; possess knowledge of standards used in engineering applications; use information technologies effectively.
 9. Ability to design a complex system, process, instrument or a product under realistic constraints and conditions, with the goal of fulfilling specified needs; apply modern design techniques for this purpose.
 10. Design and conduct experiments, collect data, analyze and interpret the results to investigate complex engineering problems or program-specific research areas.
 11. Knowledge of business practices such as project management, risk management and change management; awareness on innovation; knowledge of sustainable development.
 12. Knowledge of impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, health and societal context; knowledge of contemporary issues; awareness on legal outcomes of engineering solutions; understanding of professional and ethical responsibility.
 13. Comprehend key concepts in biology and physiology, with emphasis on molecular genetics, biochemistry and molecular and cell biology as well as advanced mathematics and statistics.
 14. Develop conceptual background for interfacing of biology with engineering for a professional awareness of contemporary biological research questions and the experimental and theoretical methods used to address them.

Mezunların Mesleki Profili

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü ve Dili

Tam Zamanlı

Program Sorumlusu

Selmiye Alkan Gürsel- selmiye.gursel@sabanciuniv.edu