Program Hakkında Genel Bilgi

Mekatronik, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve kontrol mühendisliğinin sunduğu katkıları birleştiren çok disiplinli bir alandır. Araştırma konuları akıllı robotlardan akıllı malzemelere kadar uzanmaktadır. Program mekatronik alanında geniş boyutlu dersler sunmaktadır. Öğrencilere çeşitli alanlarda uzmanlaşma fırsatları da sunulmaktadır. Alan dersleri ve seçmeli dersler bu amaçla verilmektedir. Öğrenciler araştırma projelerine katılmaya ve araştırma çıktılarının yayınlar yoluyla yaygınlaştırılmasına teşvik edilir.

 

Programın Amacı

Mekatronikte lisansüstü eğitimin amacı, temel mühendislik disiplinlerini modern ve akıllı ürünler oluşturmak için gerekli tüm teknolojilere hakim olan öğrencileri eğitmek amacıyla faydalı bir programa entegre etmektir. Geleceğin mekatronik mühendisi, en iyi çözümleri sağlayan uygun teknoloji kombinasyonunu tanımlamak ve kullanmak için temel disiplinlerin (makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği) sınırları dahilinde çalışabilecektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Mekatronik Mühendisliği alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 2. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 3. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 4. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 5. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 6. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 7. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 8. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 9. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 10. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 11. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 12. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek
 16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek

Mezunların Mesleki Profili

Mekatronik Mühendisliği Doktora Derecesi sahibi bilgisayar kontrollü sistemlerin mekanik, elektronik ve kontrol yönlerinden tasarımı alanında çalışabilir. Mekatronikle ilgili disiplinlerin entegrasyonu için teknik ekip lideri olabilir. Akademik kariyer çok güçlü bir seçenektir.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Melih Türkseven - melih.turkseven@sabanciuniv.edu