Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Siber Güvenlik Programı güncel siber güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış müfredatı, ilgili alanlarda araştırma yapan akademik kadrosu, eğitim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile öğrencilere siber güvenlik konusunda yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve araştırma yapma fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler kriptografi ve kriptografik matematik (özelllikle sayılar teorisi ve soyut cebir), kriptografik mühendislik (kriptografik algoritmaların güvenli ve verimli gerçeklenmesi), sistem bilgisi (işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri), bilgisayar ağları ve güvenliği, telsiz ağlar ve güvenliği, yazılım güvenliği, adli bilişim, zararlı yazılım analizi, sızma testleri, siber güvenlik istihbaratı, veri mahremiyet ve biyometrik sistemler üzerinde derinlemesine eğitim görecekler ve özgün araştırma projelerine katılma şansı bulacaklardır.

Programın Amacı

Siber Güvenlik Programı siber güvenlik alanında uzmanlaşmak, araştırma yapmak isteyen ve kariyer planı yapan yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış tematik bir yüksek lisans programıdır. Program 2018-2019'de ilk öğrencilerini alarak öğrenime başlamıştır. Siber güvenlik alanında dünya çapında Ar-Ge çalışmaları yürüten akademik kadrosu ile alandaki eğitim gereksinimleri karşılayacak bir altyapı, eğitim programı ve araştırma olanakları sunmaktadır. Öğrenim dili İngilizce'dir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Siber Güvenlik alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1.  Siber güvenlik alanındaki temel kuramsal bilgiyi ve teknik altyapıyı edinmiş olmaları,
 2.  Varolan ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber saldırı, tehdit ve sahteciliklerin izlediği temel yaklaşımlar, istifade ettikleri insani ve teknik zaaflar ve kullandıkları yöntemler konusunda derin bir tecrübe ve kavrayış geliştirmiş olmaları,
 3.  Bir bilişim altyapısını kapsamlı bir şekilde inceleyip varolan zaafları tespit ederek risk analizi yapabilmek ve bir siber güvenlik stratejisi belirleyebilmeleri,
 4.  Siber saldırıların oluşma aşamasında olası maliyet ve tahribatları önlemek için gerekli tedbirleri alabilmeleri,
 5.  Güncel olarak kullanılan siber güvenlik yazılım araçlarını ve ilgili yazılım kütüphanelerini profesyonel amaçlı olarak kullanabilmeleri,

Mezunların Mesleki Profili

 • Güvenlik Analisti
 • Güvenlik Mühendisi
 • Güvenlik Mimarı
 • Güvenlik Yöneticisi
 • Güvenlik Yazılımı Geliştiricisi
 • Kriptograf / Kriptolog / Kriptanalist
 • Bilgi Güvenliği Kıdemli Uzmanı
 • Güvenlik Danışmanı / Uzmanı
 • Saldırı Tespit Uzmanı
 • Siber Güvenlik İlk Yardım Ekibi
 • Kaynak Kod Denetçisi
 • Virüs Teknisyeni
 • Penetrasyon Test Uzmanı
 • Güvenlik Açığı Uzmanı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Graduation Requirements

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

 Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Cemal Yılmaz - cemal.yilmaz@sabanciuniv.edu