Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Kültürel Çalışmalar Lisans, 2006-2007 akademik yılında Kültürel Çalışmalar Y. Lisans, 2017-2018 akademik yılında Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programları açıldı. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı kurulduğundan bu yana hem entelektüel bir girişim hem de toplumsal katılım ve yükümlülük ortamı olmayı sürdürmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, kültür, iktidar, ve tarih arasındaki ilişkileri çok disiplinli, araştırmaya ağırlık veren, farklı metodolojilere açık ve eleştirel pedagojiyle şekillenmiş bir çerçevede ele alan bir program olarak tasarlanmıştır. Program, disiplinlerarası çalışmalar yapan, Türkiye'deki ve dünyanın genelindeki çağdas kültürel dinamikleri tahlil edip bunlara dahil olmanın yeni yollarını geliştirmeye çalışan bir grup akademisyeni biraraya getirmektedir. Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan programımız, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik, küreselleşme, şiddet ve travma, hafıza, hukuk, popüler kültür ve yeni medya teknolojileri alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, öğrencilerin hem entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri hem de kamusal alandaki tartışmalara dahil olmaları için çaba göstermektedir. Düzenlenen ders dışı etkinliklerle, hem öğretim üyeleri hem öğrenciler kampüs içinde ve/veya dışındaki sosyal ve politik tartışmalara katılma fırsatı bulmaktadırlar. Programın büyük önem verdiği eleştirel pedagoji pratiği, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin özgün araştırma projeleri geliştirmesine imkân vermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Kültürel Çalışmalar alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi:

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 2. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 3. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 4. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
 5. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 2. Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 3. Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar alanında çeşitli metodolojileri anlamak ve farklı yaklaşımları, kavramları, kuramsal mirası yorumlayabilmek.
 2. Sosyoloji, antropoloji, edebiyat, görsel çalışmalar, felsefe ve psikoloji disiplinleri arasında ve genelindeki bilgi paylaşımlarını ve ortaklıklarını belirlemek.
 3. Kültür çalışmalarına eleştirel bir yaklaşım sergileyerek kültür, iktidar ve tarih arasındaki bağları ortaya koymak; yerel, ulusal ve küresel düzeyde kültürel çeşitlilik ve sosyokültürel değişimi irdelemek; bununla bağlantılı hak ve sosyal adalet taleplerini değerlendirmek.
 4. Gerekli teknolojileri kullanarak kültür üretimi, tüketimi ve temsili alanlarında gelişkin sözlü ve yazılı değerlendirmeler sunabilmek.

Mezunların Mesleki Profili

Kültür sektörü: müzeler, kültür merkezleri, yayıncılık, turizm ve medya

Özel sektör: özellikle reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama

Kamu sektörü: devlet destekli projeler, yerel yönetim girişimleri, AB ve diğer uluslararası projeler

Sivil Topum Kuruluşları (STK’lar): özellikle kültür politikaları, toplumsal politikalar, eğitim, insan hakları, kadın hakları, mülteciler ve sığınmacılar üzerine sosyal yardım çalışmaları ve eylem araştırması

Yüksek Lisans ve Doktora: Kariyerlerini araştırmacı veya akademisyen olarak sürdürmek isteyen mezunlar özellikle Antropoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sosyoloji ve İletişim Çalışmaları olmak üzere sosyal bilimler ve beşeri ilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmak için kuvvetli birer aday olacaktır.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Sibel Irzık - sibel.irzik@sabanciuniv.edu