Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Toplumsal Siyasal Bilimler adıyla eğitime başlayan Lisans programı 2014-2015 akademik yılında Siyaset Bilimi adını almıştır. Doktora programı da Lisans Programı ile birlikte 2000-2001 akademik yılında açılmıştır. Y. Lisans Programı ise 2000-2001 akademik yılından 2003-2004 yılına kadar "Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü" uzmanlık alanı altında eğitime devam etmiş, bu tarihetn sonra ayrı bir Siyaset Bilimi Y. Lisans Programı olarak açılmıştır. Program öğrencilerine toplumsal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak onlara yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlama, gerektiğinde sorgulama ve imkan dahilinde yeni politikalar üretebilme yetisi kazandırmak üzere tasarlandı. Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Program öğrencilerin siyasi teori, tarih ve aynı zamanda politik ekonomi ve sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilince ve bilgiye sahip olmalarını hedefler. Böyle bir bilgi birikimi ve analitik görüş kazandıracak zorunlu ve çekirdek derslere ek olarak, öğrenciler yönetişim ve siyasi düşünce alanlarında birini seçip, bu alan üzerine odaklanmayı tercih edebilecekleri gibi bu alanları diğer sosyal bilim dallarıyla harmanlayan bir ders programı oluşturarak daha genel bir eğitim almayı da seçebileceklerdir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Siyaset Bilimi alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Siyasi davranışlar, fikirler ve yapılardaki değişimleri anlamak ve takip etmek.
 2. Sosyal ve toplumsal konular üzerinde, karşılaştırmalı ve tarihsel bilgiye dayanarak mantıklı çıkarımlar yapabilme kabiliyeti kazanmak.

Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.
 2. Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 3. Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
 4. Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 5. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.

Fakülte Ortak Çıktıları:

 1. Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 2. Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 3. Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

Mezunların Mesleki Profili

 1. Sivil toplum kuruluşları
 2. Devlet kurumları
 3. Gazetecilik
 4. Satış Pazarlama
 5. Bankacılık

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Oya Yeğen - oya.yegen@sabanciuniv.edu