Program Hakkında Genel Bilgi

Bilgi Teknolojileri (BT) eğitim programlarına yönelik muazzam talebin arkasındaki itici güç, BT sektöründeki hızlı değişimler, vasıflı çalışanlara olan talebin artışı ve profesyonellerin alandaki gelişmeleri yakından takip etme ihtiyacıdır. Bu talebe cevap vermek amacıyla, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı katılımcılarına hızla gelişen endüstri ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası bir profesyonel profil sağlamayı amaçlamaktadır. Bilgi Teknolojileri alanında eğitim ve öğretim sunmak amacıyla oluşturulan programımız, bu alanda kariyer yapacak adaylara olanak sağlayan bir yıllık kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir.

Programın Amacı

Programın misyonu, geleneksel akademik eğitim ile günümüzün çok yönlü endüstrileri tarafından talep edilen dinamik teknolojik beceriler arasında bir köprü oluşturarak Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonelleri yetiştirmektir. Program, güncel ve çok yönlü müfredatı ve modern laboratuvar tesisleri ile öğrencilere disiplinin teorik temellerini ve endüstri beklentilerini karşılayacak pratik bilgi ve problem çözme becerilerini kazandırmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Bilişim Teknolojileri alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Qualification Requirements and Regulations

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak
 2. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 3. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Kurumsal altyapıdaki iletişim gereksinimlerini belirlemek ve kapsamlı ve genişletilebilir bir çözüm tasarlamak ve uygulamak
 2. Doğru söz dizimi ve semantik uygulayarak kaynak kodunu üretmek için temel programlama kavramlarını uygulamak
 3. Kodu özelleştirmek, koda ait hataları ayıklamak ve test yapmak
 4. Projenin gereksinimlerine uygun bir veritabanı sistemi tasarlamak ve uygulamak
 5. Proje planlama, yönetimi ve koordinasyonu süreçlerini yürütmek; zamanında ve bütçeye uygun proje teslimi için kaynaklara ve faaliyetlere öncelik vermek.

Mezunların Mesleki Profili

 • Yazılım geliştirme uzmanı
 • Yazılım geliştirme yöneticisi
 • Yazılım mimarı
 • Yazılım proje yöneticisi
 • Yazılım test uzmanı
 • Veritabanı yöneticisi
 • Ağ mühendisi
 • Scrum master
 • İşletme / İhtiyaç analisti
 • Süreç analisti

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Hasan Sait Ölmez-sait.olmez@sabanciuniv.edu