Program Hakkında Genel Bilgi

Elektronik Mühendisliği (EE) programı, hızla gelişen bu alandaki öncü çalışmalar için teorik temel prensipler ve kapsamlı bir teknolojik altyapı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Program, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre derslerini seçebilecekleri elektronik cihazlar ve devreler, optik, iletişim sistemleri, ağlar, bilgi ve sinyal işleme alanlarında bir dizi ders seçeneği sunmaktadır. Tüm program, öğrencileri gerçekçi tasarım çözümlerini ve mühendislik problemlerini tanımlama ve çözmede mükemmel olmaya zorlayacak yenilikçi bir proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla düzenlenmiştir. Bu sağlam bilgi ve becerilerle, Elektronik Mühendisliği mezunlarımızdan elektronik, bilgi işlem iletişimi ve ilgili sektörlerde teknolojik liderlik yapabilecekleri pozisyonlarda çalışmaları beklenmektedir.

Programın Amacı

Programın amacı, öğrenci yeteneklerini geliştirmek ve analog / dijital donanım tasarımı, elektromanyetik ve optik, iletişim teorisi, donanım ve ağlar veya sinyal işleme gibi alanlarda yeterlik sağlamaktır. Programdaki temel alanlar şu şekilde sıralanabilir: Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Devreler (VLSI), Optoelektronik, RF / Mikrodalga Sistemleri, Tıbbi Ultrasonik ve NDE, Görüntü İşleme, Bilgisayarla Görme, Örüntü Tanıma, Konuşma İşleme ve Tanıma, Kablosuz İletişim, İletişim için Sinyal İşleme, Kablosuz Multimedya Ağları, Özel Ağ, Sensör Ağları, Kanal Kodlama ve Alıcı Tasarımı, UWB Alıcı-Verici Donanım Tasarımı, Antenler ve EMT.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Elektronik Mühendisliğik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Donanım / yazılım ile karmaşık elektronik devreleri, enstrümanları, yazılımları ve elektronik sistemleri tasarlamak ve analiz etmek için ileri seviye Matematik (olasılık ve / veya istatistik dahil), ileri bilimsel bilgi, ileri bilgisayar ve programlama ve ileri Elektronik mühendisliği bilgilerini kullanmak
 2. Gelişmiş iletişim ağlarını ve sistemlerini, gelişmiş sinyal işleme algoritmalarını veya yazılımlarını denklemler, doğrusal cebir, karmaşık değişkenler ve ayrık matematik ile ilgili ileri düzey bilgi seviyesini kullanarak analiz etmek ve tasarlamak

Mezunların Mesleki Profili

 • 5G ve daha yeni iletişim teknolojileri,
 • Biyomedikal uygulamalar,
 • IoT, Endüstri 4.0 uygulamaları,
 • Kablolu / kablosuz iletişim ağları,
 • Otomasyon, otomotiv endüstrisi,
 • Savunma sanayi ve askeri uygulamalar,
 • Yazılım geliştirme,
 • Tüketici elektroniği,
 • Donanım mühendisliği (analog, RF, MEMS, dijital, VLSI, çip üzerinde sistem tasarımı),
 • Gömülü yazılım / yazılım mühendisliği (algoritma uygulaması, _x001D_rmware, yazılım tasarımı),
 • Sistem mühendisliği,
 • Test mühendisliği,
 • Kablolu / kablosuz ağ / sistem kurulumu ve destek mühendisliği,
 • Teknik satış / satın alma mühendisliği 

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Hüseyin Özkan - huseyin.ozkan@sabanciuniv.edu