Program Hakkında Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, öğrencilere bilgi işlem, nicel bilgi, analiz ve uygulama becerileri kazandırmak ve onları rekabetçi bir iş ortamında girişimciler, problem çözücüler, etkili karar vericiler ve değişim öncüleri veya akademide görev alacak geleceğin bilim adamları olarak hazırlamak için tasarlanmıştır. Program, üretim ve hizmet sistemleri, entegre imalat, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme süreci, imalat süreçlerinin modellenmesi ve analizine odaklanmaktadır.

Programın Amacı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Müfredatı, öğrencilere bilgi işlem, nicel bilgi, analiz ve uygulama becerileri kazandırmak ve onları rekabetçi bir iş ortamında girişimciler, problem çözücüler, etkili karar vericiler ve değişim öncüleri veya akademide görev alacak geleceğin bilim adamları olarak hazırlamak ve doktora programına devam etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Program, üretim ve hizmet sistemleri, entegre imalat, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme süreci, imalat süreçlerinin ve ekipmanlarının modellenmesi ve analizi ile telekomünikasyon ve enerji sistemlerine yönelik yöneylem araştırmalarına odaklanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Üretim süreçleri, hizmet sistemleri tasarımı ve işletimi, üretim planlaması ve kontrolü, modelleme ve optimizasyon, stokastik ve istatistik gibi disiplinlerle ilgili çok çeşitli konularda güçlü bir teorik altyapı oluşturmak
 2. Beşeri sermaye, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji gibi alanları içeren entegre üretim ve hizmet sistemlerindeki problemler için yeni modelleme ve / veya analitik çözüm stratejileri geliştirmek ve gerektiğinde disiplinler arası bir yaklaşım kullanmak
 3. Etkili bilgi işlem araçlarını ve deneysel araçları kullanarak karar alma süreçlerine destek olmak için bilgisayar platformunda çözüm odaklı stratejiler uygulamak
 4. Bir disipline ait daha önce karşılaşılmamış sorunları bağımsız olarak keşfetme ve çözme becerisi kazanmak

Mezunların Mesleki Profili

 • Yöneylem araştırması analizi
 • Proje yönetimi
 • Tedarik zinciri / tedarik
 • Danışmanlık
 • Süreç tasarım analizi
 • Talep planlama ve yönetimi
 • Yazılım Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri
 • Lojistik

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Burak Kocuk - burak.kocuk@sabanciuniv.edu