Program Hakkında Genel Bilgi

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı enerji alanında uzmanlaşmak, araştırma yapmak isteyen ve kariyer planı yapan yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış tematik bir yüksek lisans programıdır. Program 2018-2019'de ilk öğrencilerini alarak öğrenime başlamıştır. Enerji alanında dünya çapında araştırma çalışmaları yürüten akademik kadrosu ile alandaki eğitim gereksinimleri karşılayacak bir altyapı, eğitim programı ve araştırma olanakları sunmaktadır. Ayrıca öğrencilere enerji sektörünün farklı alanlarında yetkinlik kazandırabilecek bir çok geniş ve esnek bir öğretim programı sunmakta, böylece öğrencilerin çok disiplinli bir donanım kazanmalarını da sağlamaktadır. Öğrenim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, ulusal ve küresel düzeydeki enerji ile ilgili problemleri anlamak ve çözmek amacıyla kendilerini teknik, bilimsel ve ekonomik becerilerle donatmak isteyen öğrenciler için tasarlanmış, araştırmaya yönelik 2 yıllık bir yüksek lisans programıdır. Bu tam zamanlı program, öğrencilerin yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir ulaşım, elektrikli ve hibrid araçlar, piller, yakıt hücreleri, enerji sistemlerinde modelleme ve enerji ekonomisi gibi alanlarda disiplinler arası araştırma projeleri üzerinde çalışmalarını sağlar. Esnek müfredatı öğrencilere ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun ve çok çeşitli seçenekler sunmayı amaçlamaktadır. Hedef kitle mühendislik ve doğa bilimlerinde eğitim görmüş öğrenciler olsa da program aynı zamanda ekonomi ve işletme eğitimi almış ve teknik açıdan çok disiplinli projelerde çalışmak isteyen öğrencilere de açıktır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Enerji Teknolojileri ve Yönetimi alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek ve çevresel etkileri azaltacak enerji sistemlerini ve süreçlerini tasarlayıp modellemek.
 2. Enerji sektörünün çok disiplinli yönüyle ilgili temel bir anlayış geliştirmek ve teknik, ekonomik, sosyal ve politik açılar arasındaki etkileşimleri anlamak.
 3. Rüzgar türbinleri, enerji depolama ve dönüştürme cihazları, elektrik güç sistemleri gibi enerji sistemlerinin çalışma prensiplerini anlamak ve iletmek için bilimsel ve teknik temelleri geliştirmek.
 4. Kıt kaynaklar, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi dünyanın enerji ile ilgili sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek için bilim ve mühendislikle ilgili kuralları enerji sistemlerinde uygulamak.
 5. Farklı bilgi alanlarındaki araştırmacılarla fikir alışverişinde bulunmak ve mevcut bilginin ve teknolojinin sınırlarını aşmak için araştırmalarda işbirliği alanlarını belirlemek; ilgili çözümleri bulmak ve bir araştırma stratejisi hazırlayarak bu adımları uygulamak.
 6. Hem endüstri hem de toplum için değer yaratmak amacıyla iddialı ve oldukça zorlu araştırmalara katılım sağlamak

Mezunların Mesleki Profili

 • Enerji Araştırmacısı
 • Enerji Analisti
 • Enerji Sistemleri Mühendisi
 • Ar-Ge Mühendisi (örneğin Güneş Sistemleri, Rüzgar Enerjisi sistemleri, Enerji depolama sistemleri vb.)
 • Enerji Danışmanı
 • Enerji Sistemleri Tasarımcısı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Tuğçe Yüksel - tugce.yuksel@sabanciuniv.edu