Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Lisans ve Y. Lisans programları açıldı. VAVCD programının misyonu öğrencilere görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki uygulamalara dair derinlemesine bir anlayış kazandırmaktır.Sadece görsel alanları anlamanın ve uygulamanın ötesinde, müfredatın çeşitli yapı taşları vasıtasıyla uygulamaya geçirilen ses, etkileşim ve zamansal eserler gibi başka yaratıcı çalışmalar iç içe geçmektedir. Mevcut olanaklar: tasarım stüdyoları, metal işleri atöylesi, interaktif lab, fotoğraf stüdyosu, çizim stüdyosu, ses tasarım stüdyosu, video yapım stüdyosu, ahşap işleri stüdyosu Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı stüdyo çalışmalarının yanı sıra, programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren yoğun bir çalışma yapmayı gerektirir. Programın sonunda yüksek lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi teslim edilmesi gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 2. Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 3. Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Görsel sanatların bir ya da birden çok mecrasında malzeme ve yöntemlere dair pratik ve teknik uzmanlık sergilemek
 2. Gerek görsel gerek işitsel malzemeler ve temsil mecraları kullanarak temsil süreçlerini bildiğini sergilemek
 3. Soyut/metinsel kavramları somut ve görsel/işitsel formlara dönüştürme sürecini öğrenmek
 4. Görsel metinleri kapsamlı bir sanat tarihi ve teorisi bilgisiyle okuyarak görsel temsilin biçim ve içeriğini tarihsel ve tematik bağlama oturtmak

Mezunların Mesleki Profili

Sanatçı, tasarımcı, küratör, sanat yönetmeni, film yönetmeni, iletişim danışmanı, moda tasarımcısı, gazeteci, marka yöneticisi, editör, sosyal medya uzmanı, multimedya tasarımcısı, teknoloji danışmanı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Hüseyin Selçuk Artut - selcuk.artut@sabanciuniv.edu