Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Kültürel Çalışmalar Lisans, 2006-2007 akademik yılında Kültürel Çalışmalar Y. Lisans, 2017-2018 akademik yılında Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programları açıldı. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı kurulduğundan bu yana hem entelektüel bir girişim hem de toplumsal katılım ve yükümlülük ortamı olmayı sürdürmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

Programın Amacı

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, kültür, iktidar ve tarih arasındaki kritik ilişkileri disiplinler arası bir yaklaşım, yenilikçi araştırma, metodolojik açıklık ve eleştirel pedagojik yöntemle ele almaktadır. Program, sosyal ve beşeri bilimlerin vasıflarını birleştirerek Türkiye'de ve dünyada kültür ve politika üzerine sıra dışı bir araştırma ve tartışma merkezi olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yerel ve uluslararası girişimlerle sosyal ve beşeri bilimler alanında süren öz eleştirel düşünceye de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Belli başlı araştırma alanları şunlardır, Hafıza ve Kültürel Miras; Çatışma, Şiddet ve Travma; Medya, Hukuk ve Kamusal Alan; Milliyetçilik ve Milliyet-ötesi Yaklaşımlar ve Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Kültürel Çalışmalar alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 2. Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 3. Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar alanında kullanılan farklı yaklaşım, kavram ve kuramsal izleklere dair bir anlayış ortaya koymak.
 2. Sosyoloji, antropoloji, edebiyat, görsel çalışmalar, felsefe ve coğrafya içinde, ve bu disiplinlerin arasında, üretilen bilgiye dair bağlantıları açığa çıkarmak.
 3. Etnografik saha çalışması, katılımcı gözlem, mülakat yapma, sözel tarih, odak grup görüşmesi, metin eleştirisi, görsel analiz gibi kültürel çalışmalar alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini anlamak ve etkili bir biçimde kullanmak.
 4. Kültürün incelenmesine yönelik eleştirel bir yaklaşım geliştirmek; kültür, iktidar ve tarih arasındaki ilişkileri açığa çıkarmak; kültürel çeşitliliği ve toplumsal-kültürel değişimi yerel, ulusal ve küresel ölçekte irdelemek; ve bu çerçeve içinde toplumsal adalet ve haklar konusundaki talepleri ele almak.
 5. Kültürel üretim, tüketim ve temsil alanlarındaki gelişmelere dair orijinal araştırma yürütme ve etkili analiz yapma yetkinliğini tesis etmek; araştırmacının bulgularını ve katkılarını ileri seviyede sözlü ve yazılı bicimde geliştirmesini ve sunmasını sağlamasına yardımcı olmak.

Mezunların Mesleki Profili

 • Kültür sektörü: müzeler, kültür merkezleri, yayıncılık, turizm ve medya
 • Özel sektör: özellikle reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama
 • Kamu sektörü: devlet destekli projeler, yerel yönetim girişimleri, AB ve diğer uluslararası projeler
 • Sivil Topum Kuruluşları (STK’lar): özellikle kültür politikaları, toplumsal politikalar, eğitim, insan hakları, kadın hakları, mülteciler ve sığınmacılar üzerine sosyal yardım çalışmaları ve eylem araştırması
 • Yüksek Lisans ve Doktora: Kariyerlerini araştırmacı veya akademisyen olarak sürdürmek isteyen mezunlar özellikle Antropoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sosyoloji ve İletişim Çalışmaları olmak üzere sosyal bilimler ve beşeri ilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmak için kuvvetli birer aday olacaktır.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Sibel Irzık-sibel.irzik@sabanciuniv.edu