Program Hakkında Genel Bilgi

İlgi alanlarımız: Analiz, olasılık/istatistik, diferansiyel denklemler ve uygulamaları (fonksiyonel analiz, çok değişkenli karmaşık analiz, karmaşık potansiyel teorisi, holomorf dinamik, karmaşık geometri, olasılık ve rassallık, martingale süreçleri, operatör teorisi, psödo-diferansiyel operatörler, doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemler) ve Cebir, sayılar teorisi ve uygulamaları (sonlu cisimler ve uygulamaları, kodlama teorisi, kriptoloji, tamsayı parçalanışları, kombinatorik, değişmeli ve hesaplamalı cebir, sonlu geometri). Laboratuar veya teknik ekipmana ihtiyacımız bulunmuyor. Eğitim dili İngilizcedir.

Programın Amacı

Program, disiplinlerarası çalışmaya yol açan uygulamalar da dahil olmak üzere, salt matematik ile uygulamaları arasındaki etkileşimi anlatır. Araştırma alanları iki konuda yoğunlaşmaktadır; analiz ve uygulamaları (fonksiyonel analiz, diferansiyel denklemler, sayısal analiz), cebir ve sayı teorisi ve uygulamaları, (cebirsel fonksiyon alanları, sonlu cisimler, aritmetik geometri, kodlama teorisi ve kriptografi).

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Matematik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi:

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 2. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 3. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak
 4. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 5. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 6. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Soyut matematiksel düşünme ve matematiksel sezgi geliştirmek
 2. İleri matematiğin çeşitli alanları ve aralarındaki ilişkiler hakkında geniş bir algı düzeyi sergilemek
 3. Bir dizi konuda temel ve ileri kavram, ilke ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak
 4. Karmaşık problemleri çözme, yapıları ortaya çıkarma ve problemlere açıklık getirme, uygun analitik ve / veya sayısal yöntemleri keşfetme ve çözümleri yorumlama becerisi
 5. Uzmanlık alanı ile ilgili problemleri analiz etmek, çözümleri için stratejiler planlamak ve bunları çözmek için soyut ve / veya uygulamalı matematik kavramlarını ve yöntemlerini uygulamak

Mezunların Mesleki Profili

Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri, teknoloji şirketleri ve danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

The holder of Mechatronics Engineering Doctorate Degree can work in the field of mechanical, electronic and control system design of computer contolled systems. He/she can be a technical team leader for the integration of the mechatronics disciplines. Academic carreer is a very strong option.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Nihat Gökhan Göğüş-gokhan.gogus@sabanciuniv.edu