Program Hakkında Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programı (BIO), matematik, fizik ve kimya aracılığıyla sağlam bir arka plan üzerine inşa edilen moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin temellerini içeren entegre bir bilimsel bakış açısı geliştirmeye yöneliktir. Yeni teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar geliştirmek amacıyla biyoloji temelli sistemlerden faydalanan kurslar programın biyoteknoloji boyutunu ortaya koymaktadır.Biyomühendislik boyutu, disiplinlerarası lisans derslerine erişim ile kolaylaştırılan mühendislik kavramları ve tekniklerinin anlaşılmasına dayanmaktadır. Öğrenciler, tarım bitkilerinin genetik modifikasyonu dahil olmak üzere, yeni materyaller ve süreçler geliştirmek üzere yetenekler kazanabilmek amacıyla eğitilmekte ve mühendislik ilkelerinin biyolojik olguların yeniden tasarlanması konusunda uygulanmasını öğrenmektedir. BIO programı, biyolojik bilimlerin ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi ve araştırma kurumlarında hem araştırma hem de yönetim pozisyonlarını doldurabilen doğru şekilde eğitim almış mezunları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Programın Amacı

Yüksek lisans programı, stres koşulları altında ökaryotlarda gen ekspresyonu ve sinyal iletim yollarının düzenlenmesini araştırmak için disiplinlerarası bir yaklaşım izlemektedir. Araştırmacılar moleküler biyoloji, genetik, protein kimyası, yapısal biyoloji, bitki fizyolojisi ve biyoinformatik konularında uzmandır. Bu program aynı zamanda diğer araştırma laboratuvarları ve biyoteknoloji ve ilaç endüstrileri ile işbirliği amacıyla ortak bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarındaki güncel konuların bilgisini göstermek ve bunları belirli bir probleme uygulamak.
 2. Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarında veri ve bilimsel yöntemleri kullanarak bilgi ve teori geliştirmek.
 3. Yeni projeler geliştirmek, araştırma ve ürünlerin kalitesini artırmak için biyoloji, genetik ve biyomühendislik alanlarında bilimsel literatüre iyi derecede hakim olmak

Mezunların Mesleki Profili

Moleküler biyoloji, biyokimya, genetik, hücre biyolojisi, bitki fizyolojisi ve biyoinformatik alanındaki yüksek öğretim enstitüleri, araştırma enstitüleri, teknoloji şirketleri ve danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar, bilim adamları ve akademisyenler

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ogün Adebali - ogun.adebali@sabanciuniv.edu