Program Hakkında Genel Bilgi

Siber Güvenlik Programı çalışan profesyoneller için tasarlanan ve bir yıl süren tezsiz yüksek lisans programıdır. Program 2018-2019'de ilk öğrencilerini alarak öğrenime başlamıştır. Siber güvenlik alanında dünya çapında Ar-Ge çalışmaları yürüten akademik kadrosu ve sektörle çok yakın işbirliği içerisinde ve bilhassa siber güvenlik uygulayıcısı olarak faaliyet gösteren eğitmenleri ile alandaki gereksinimleri karşılayacak bir altyapı ve eğitim programı sunmaktadır. Öğrenim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Programın amacı, kriptografi ve kriptografik matematik (özelllikle sayılar teorisi ve soyut cebir), kriptografik mühendislik (kriptografik algoritmaların güvenli ve verimli gerçeklenmesi), sistem bilgisi (işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri), bilgisayar ağları ve güvenliği, telsiz ağlar ve güvenliği, yazılım güvenliği, adli bilişim, zararlı yazılım analizi, sızma testleri, siber güvenlik istihbaratı, veri mahremiyet ve biyometrik sistemler alanlarında yetkin mezunlar vermektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Siber Güvenlik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Siber güvenlik alanındaki temel kuramsal bilgiyi ve teknik altyapıyı edinmiş olmaları
 2. Varolan ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber saldırı, tehdit ve sahteciliklerin izlediği temel yaklaşımlar, istifade ettikleri insani ve teknik zaaflar ve kullandıkları yöntemler konusunda derin bir tecrübe ve kavrayış geliştirmiş olmaları
 3. Bir bilişim altyapısını kapsamlı bir şekilde inceleyip varolan zaafları tespit ederek risk analizi yapabilmek ve bir siber güvenlik stratejisi belirleyebilmeleri
 4. Siber saldırıların oluşma aşamasında olası maliyet ve tahribatları önlemek için gerekli tedbirleri alabilmeleri
 5. Güncel olarak kullanılan siber güvenlik yazılım araçlarını ve ilgili yazılım kütüphanelerini profesyonel amaçlı olarak kullanabilmeleri
 6. Siber güvenlik istihbarat kaynaklarını takip etmek, değişik kaynaklardaki verileri birleştirip, analiz ederek olası siber saldırılar için gerekli önleyici ya da tahribatı en aza indirecek tedbirleri belirleyip, uygulamaya alabilmeleri
 7. Kişisel ve kurumsal verilerin güvenlik ve mahremiyetinin hukuki, etik ve sosyal boyutlarında derin bir anlayış ve farkındalık oluşturarak olası sakıncaların önüne geçebilmek için önleyici tedbirleri alabilmeleri

Mezunların Mesleki Profili

 • Güvenlik Analisti
 • Güvenlik Mühendisi
 • Güvenlik Mimarı
 • Güvenlik Yöneticisi
 • Güvenlik Yazılımı Geliştiricisi
 • Kriptograf / Kriptolog / Kriptanalist Bilgi Güvenliği Kıdemli Uzmanı
 • Güvenlik Danışmanı / Uzmanı
 • Saldırı Tespit Uzmanı
 • Siber Güvenlik İlk Yardım Ekibi
 • Kaynak Kod Denetçisi
 • Virüs Teknisyeni
 • Penetrasyon Test Uzmanı
 • Güvenlik Açığı Uzmanı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Cemal Yılmaz - cemal.yilmaz@sabanciuniv.edu