Program Hakkında Genel Bilgi

2000-2001 akademik yılında Y. Lisans ve Doktora programları açıldı. Program, Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır. Osmanlı-Türk geçmişine taze, önyargısız ve eleştirel bir bakış getirmeyi amaçlayan programımız, güncel tarih çalışmalarındaki en ileri teorik ve karşılaştırmalı pratikleri benimsemiştir. Eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Tarih Master programı değişik disiplinlerden gelen tüm lisans öğrencilerine Osmanlı ve modern Türkiye tarihi alanında güçlü bir akademik altyapı edinme olanağı sunar.Program, Osmanlı-Türk tarihi çalışmalarına yenilikçi ve kapsamlı yaklaşımıyla, Tarih öğretim üyelerinin akademik yetkinliklerinin yanı sıra, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin disiplinlerarası yapısından da beslenmektedir. Program, öğrencilerine siyaset ve hukuk tarihinden, kültürel ve entelektüel tarihe kadar çeşitli alanlarda araştırmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir çalışma olanağı sunar.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Tarih alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
 2. Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
 3. Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Farklı toplum ve kültürlerin tarihlerini karşılaştırma becerisi göstermeyi ve zaman içerisinde gelişen değişim ve süreklilik olgularına duyarlılık geliştirmeyi içeren karşılaştırmalı bakış açılarına hakimiyet göstermek
 2. Sosyal ve beşeri bilimlerden faydalanarak teori ve kavramlar inşa edebilmek
 3. Bir araştırma sorusuna yapılan araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz ederek desteklenmiş tarihsel argümanlarla cevap verebilmek
 4. Kaynakların güvenilirliliği, bu kaynakları kullanan tarihçinin yorumunun geçerliliği, argümanda kullanılan kanıtların sağlamlığı gibi açılardan tarihsel argümanlara eleştirel bir bakışla yaklaşabilmek
 5. Çeşitli yazılı üretim biçimlerini kullanarak tarihsel argümanlar geliştirir ve ileri sürerken doğru soruları sormak ve kanıt kullanmak

Mezunların Mesleki Profili

 • Akademik Kariyer
 • Devlet kurumları (Tarih Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb., Kütüphaneler, vb.)

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Abdurrahman Atçıl - abdurrahman.atcil@sabanciuniv.edu