Program Hakkında Genel Bilgi

Üretim Mühendisliği (MFG) Programı 2016 yılında faaliyete başlamıştır. Eğitim öğretim kapsamında endüstriyel parçaların tasarım, analiz ve üretim içeriğinde dersler ve araştırma projeleri yürütülmektedir. Sabancı Üniversitesi'nde mevcut programlardan ayıran temel özellik, endüstride ihtiyaç duyulan ürünlerin tasarım, modelleme, analiz ve üretimlerine yönelik eğitim hedefinin bulunmasıdır. Sunulan dersler arasında eklemeli imalat, biyo-tasarım ve üretim, kompozit tasarımı, katı mekaniği, kompozit üretim yöntemleri, talaşlı imalat süreçlerinin geometrisi, mekaniği ve dinamiğinin irdelendiği dersler bulunmaktadır. MFG programının faydalandığı Laboratuar altyapısı kapsamında CNC talaşlı imalat sistemleri, robotik imalat altyapısı, yüzey ölçüm, parça geometrisi ölçüm, tasarım için yüksek başarımlı hesaplama sistemi, eklemeli imalat, biyo-üretim, kompozit üretim yöntemleri gibi konulara yönelik altyapılara sahip Üretim İmalat Lab'ı ve Tümleştirilmiş Üretim ve Araştırma Merkezi bünyelerinden faydalanmaktadır.

Programın Amacı

Üretim Mühendisliği programı üretim konusunda bilimsel çalışmaları ve teknolojileri bütünleştirerek yenilikçi ürün, üretim süreç ve yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlar. Bu disiplinlerarası program, Makine, Endüstri ve Malzeme Bilim ve Mühendisliği konularındaki temel bilim ve bilgiyi bütünleştirip yenilikçi ürünlerin, ileri imalat teknoloji ve üretim sistemlerinin ve makine ve teçhizatlarının araştırılması, tasarlanması, analizi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program araştırma alanları; ileri üretim teknoloji ve süreçlerine odaklanmıştır. Araştırma alanları; imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, bütünleşik üretim sistemleri, eklemeli imalat (3B yazıcılar), biyoüretim, nano-mikro üretim, kompozit ve polimer üretim süreçleri ve üretim ve teknoloji stratejileri. Endüstri ile ortak çalışmalar önem verilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Üretim Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. İleri imalat teknoloji ve üretim sistemlerinin ve bu sistemlere ait makine ve teçhizatlarının araştırılması, tasarlanması, analizi ve geliştirilmesi konularında bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmak
 2. Bir ürünün performans ve üretim süreçleri arasındaki ilişkileri belirleyip en iyi proses parametrelerini belirlemek
 3. Bir ürünün kalitesini ve performansını artırmak için yorumlanmış verilerden elde edilen sonuçları kullanmak
 4. Üretim mühendisliği ve araştırmaların endüstriyel uygulaması konusunda pratik bilgiye sahip olmak

Mezunların Mesleki Profili

 • İmalat ve üretim sistemlerinin tasarımı
 • Ürün tasarımı ve analizi
 • Üretim Sistem yönetimi
 • İmalat, üretim ve tasarım danışmanlığı
 • Araştırma ve geliştirme

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Bahattin Koç -bahattin.koc@sabanciuniv.edu