Program Hakkında Genel Bilgi

İş dünyasına en iyi şekilde hazırlanmak ve güçlü iş bağlantıları olan uluslararası bir kariyer istiyorsanız, Sabancı MBA Programı kariyeriniz için en doğru yatırım olacaktır. Sabancı MBA Programı, yönetim uygulamaları ile teoriyi birleştiren, mezunlarının bilinçli kariyer seçimi yapmalarını sağlayan ve günümüzün rekabetçi iş ortamında başarılı olmak için gerekli beceri ve deneyimlere sahip mezunlar veren yenilikçi, 12 aylık tam zamanlı bir programdır.
Sabancı MBA Programı'nın öğrencileri, büyük bir titizlikle tasarlanmış dersler, akademik mükemmeliyet, yönetim becerileri çalıştayları, lider şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çeşitli platformlarda tanışma olanağı, uluslararası değişim olanakları ve benzersiz Yönetimde Eylem Projeleri (CAP) ile küreselleşen ekonominin yöneticileri olarak hazırlanmaktadır.

Programın Amacı

Yönetim Yüksek Lisans (MBA) programı, yönetim eğitiminin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanması esasına dayanmaktadır. Küresel koşullara ilişkin olarak Türkiye'de yerel koşullardaki gerçek hayat yönetim sorunları üzerinde çalışmak, soyut teorilere maruz kalmayla kıyaslandığında, yönetim yeteneklerinin geliştirilmesi için daha zengin bir temel sunmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
  2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
  3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
  4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
  5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
  6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

  1. Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

  1. Yönetim bilimlerinin temel işlevsel alanlarını kavrayabilme ve uygulayabilme
  2. Alanında edindiği uzmanlık bilgisini yeni durumlarda bütünleştirebilme ve uygulayabilme
  3. Küresel ve yerel yönetim bağlamını anlayabilme ve kültürel bağlamı ve karmaşıklıkları yönetsel uygulamalara dahil edebilme

Mezunların Mesleki Profili

Hizmet, üretim, finans, teknoloji, hızlı tüketim, danışmanlık gibi yerel ve çok uluslu firmalarda danışman, müdür, kıdemli uzman, koordinatör seviyelerinde istihdam olanakları öngörülmektedir.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Hizmet, üretim, finans, teknoloji, hızlı tüketim, danışmanlık gibi yerel ve çok uluslu firmalarda danışman, müdür, kıdemli uzman, koordinatör seviyelerinde istihdam olanakları öngörülmektedir. 
 

Program Koordinatörü

Barış Erman Depecik-baris.depecik@sabanciuniv.edu