Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası saygınlığa sahip akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bunu sağlamak için entelektüel ve profesyonel açıdan son derece teşvik edici bir ortam sunmaktadır. Öğretim üyelerimiz, doktora programının kalitesine büyük önem verdiklerinden öğrencilerin yetişmesi için öğrencilerine gerekli zamanı ayırırlar. Öğretim programı, öğrencilerin hem farklı araştırma yöntemlerini ve konularını tanımalarına hem de kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz aynı zamanda düzenli olarak Sabancı Üniversitesi’nde ders veren uluslararası akademisyenlerle tanışma olanağı bulurlar. Dersler ve araştırma projeleri için diğer fakülteler ile de yakın işbirliği sürdürülmektedir. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz, üniversitemizdeki seminerler sayesinde öğretim, araştırma yapma ve yayınlama konularında akademik hayatın yükümlülüklerini ve ödüllerini tanırlar. Öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimiz faal olarak araştırma yapma ve sanayi projelerine katılma fırsatı bulur, ulusal ve uluslararası toplantılarda çalışmalarını sunmak için finansal destek alırlar. Her doktora öğrencisinin mezun olmadan önce uluslararası bir dergide en az bir makalesinin yayınlanmış olması veya uluslararsı tanınırlığı olan konferanslarda sunum yapması beklenir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsü doktora programı öncelikli olarak akademik kariyer yapmak isteyen adaylara yöneliktir. Mezunlar, ayrıca araştırma yapan kamu veya özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler. Amaç, bu olası kariyer yollarının herhangi birinde uluslararası düzeyde çalışabilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlara sahip olmaktır. Program fiili olarak, Yönetim ve Organizasyon, İş Analitiği ve Operasyon Yönetimi, Finans ve Eylem Araştırmaları alanlarında uzmanlık sunmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilimleri alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Understand the world, their country, their society, as well as themselves and have awareness of ethical problems, social rights, values and responsibility to the self and to others.
 2. Understand different disciplines from natural and social sciences to mathematics and art, and develop interdisciplinary approaches in thinking and practice.
 3. Think critically, follow innovations and developments in science and technology, demonstrate personal and organizational entrepreneurship and engage in life-long learning in various subjects.
 4. Communicate effectively in Turkish and English by oral, written, graphical and technological means.
 5. Take individual and team responsibility, function effectively and respectively as an individual and a member or a leader of a team; and have the skills to work effectively in multi-disciplinary teams.
 6. Possess sufficient knowledge of mathematics, science and program-specific engineering topics; use theoretical and applied knowledge of these areas in complex engineering problems.
 7. Identify, define, formulate and solve complex engineering problems; choose and apply suitable analysis and modeling methods for this purpose.
 8. Develop, choose and use modern techniques and tools that are needed for analysis and solution of complex problems faced in engineering applications; possess knowledge of standards used in engineering applications; use information technologies effectively.
 9. Ability to design a complex system, process, instrument or a product under realistic constraints and conditions, with the goal of fulfilling specified needs; apply modern design techniques for this purpose.
 10. Design and conduct experiments, collect data, analyze and interpret the results to investigate complex engineering problems or program-specific research areas.
 11. Knowledge of business practices such as project management, risk management and change management; awareness on innovation; knowledge of sustainable development.
 12. Knowledge of impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, health and societal context; knowledge of contemporary issues; awareness on legal outcomes of engineering solutions; understanding of professional and ethical responsibility.
 13. Comprehend key concepts in biology and physiology, with emphasis on molecular genetics, biochemistry and molecular and cell biology as well as advanced mathematics and statistics.
 14. Develop conceptual background for interfacing of biology with engineering for a professional awareness of contemporary biological research questions and the experimental and theoretical methods used to address them.

Mezunların Mesleki Profili

Akademi, kamu ve özel sektörde araştırmacı pozisyonları

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

The holder of Mechatronics Engineering Doctorate Degree can work in the field of mechanical, electronic and control system design of computer contolled systems. He/she can be a technical team leader for the integration of the mechatronics disciplines. Academic carreer is a very strong option.

Eğitim Türü ve Dili

 Tam Zamanlı

Program Sorumlusu

Şerif Aziz Şimşir-aziz.simsir@sabanciuniv.edu