Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası saygınlığa sahip akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bunu sağlamak için entelektüel ve profesyonel açıdan son derece teşvik edici bir ortam sunmaktadır. Öğretim üyelerimiz, doktora programının kalitesine büyük önem verdiklerinden öğrencilerin yetişmesi için öğrencilerine gerekli zamanı ayırırlar. Öğretim programı, öğrencilerin hem farklı araştırma yöntemlerini ve konularını tanımalarına hem de kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz aynı zamanda düzenli olarak Sabancı Üniversitesi’nde ders veren uluslararası akademisyenlerle tanışma olanağı bulurlar. Dersler ve araştırma projeleri için diğer fakülteler ile de yakın işbirliği sürdürülmektedir.
Bunların yanı sıra öğrencilerimiz, üniversitemizdeki seminerler sayesinde öğretim, araştırma yapma ve yayınlama konularında akademik hayatın yükümlülüklerini ve ödüllerini tanırlar. Öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimiz faal olarak araştırma yapma ve sanayi projelerine katılma fırsatı bulur, ulusal ve uluslararası toplantılarda çalışmalarını sunmak için finansal destek alırlar. Her doktora öğrencisinin mezun olmadan önce uluslararası bir dergide en az bir makalesinin yayınlanmış olması veya uluslararsı tanınırlığı olan konferanslarda sunum yapması beklenir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsü doktora programı öncelikli olarak akademik kariyer yapmak isteyen adaylara yöneliktir. Mezunlar, ayrıca araştırma yapan kamu veya özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler. Amaç, bu olası kariyer yollarının herhangi birinde uluslararası düzeyde çalışabilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlara sahip olmaktır. Program fiili olarak,  Yönetim ve Organizasyon, İş Analitiği ve Operasyon Yönetimi, Finans ve Eylem Araştırmaları alanlarında uzmanlık sunmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilimleri alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Doktora Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak
 2. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek
 3. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak
 4. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak
 5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi
 6. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak
 7. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak
 8. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek
 9. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek
 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek
 11. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek
 12. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak
 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.
 14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak
 15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek
 16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek

Mezunların Mesleki Profili

Akademi, kamu ve özel sektörde araştırmacı pozisyonları

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

The holder of Mechatronics Engineering Doctorate Degree can work in the field of mechanical, electronic and control system design of computer contolled systems. He/she can be a technical team leader for the integration of the mechatronics disciplines. Academic carreer is a very strong option.

Eğitim Türü

 Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Şerif Aziz Şimşir-aziz.simsir@sabanciuniv.edu