Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası saygınlığa sahip akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bunu sağlamak için entelektüel ve profesyonel açıdan son derece teşvik edici bir ortam sunmaktadır. Öğretim üyelerimiz, doktora programının kalitesine büyük önem verdiklerinden öğrencilerin yetişmesi için öğrencilerine gerekli zamanı ayırırlar. Öğretim programı, öğrencilerin hem farklı araştırma yöntemlerini ve konularını tanımalarına hem de kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz aynı zamanda düzenli olarak Sabancı Üniversitesi’nde ders veren uluslararası akademisyenlerle tanışma olanağı bulurlar. Dersler ve araştırma projeleri için diğer fakülteler ile de yakın işbirliği sürdürülmektedir.
Bunların yanı sıra öğrencilerimiz, üniversitemizdeki seminerler sayesinde öğretim, araştırma yapma ve yayınlama konularında akademik hayatın yükümlülüklerini ve ödüllerini tanırlar. Öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle, öğrencilerimiz faal olarak araştırma yapma ve sanayi projelerine katılma fırsatı bulur, ulusal ve uluslararası toplantılarda çalışmalarını sunmak için finansal destek alırlar. Her doktora öğrencisinin mezun olmadan önce uluslararası bir dergide en az bir makalesinin yayınlanmış olması veya uluslararsı tanınırlığı olan konferanslarda sunum yapması beklenir.

Programın Amacı

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsü doktora programı öncelikli olarak akademik kariyer yapmak isteyen adaylara yöneliktir. Mezunlar, ayrıca araştırma yapan kamu veya özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler. Amaç, bu olası kariyer yollarının herhangi birinde uluslararası düzeyde çalışabilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlara sahip olmaktır. Program fiili olarak,  Yönetim ve Organizasyon, İş Analitiği ve Operasyon Yönetimi, Finans ve Eylem Araştırmaları alanlarında uzmanlık sunmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yönetim Bilimleri alanında Doktora Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Doktora

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

  •  Seçtikleri uzmanlık alanındaki mevcut teori ve araştırma birikimine hakim olmak.   
  •  Alanlarındaki bilgi birikimini tarihsel ve bağlamsal perspektife yerleştirme kapasitesini geliştirmek.   
  •  Alanlarındaki araştırma metodolojilerine ilişkin bilgi sahibi olmak.  
  •  Bilimsel yazım ve sunum yapma becerilerini geliştirmek. 
  •  Alanlarındaki mevcut bilgiye katkıda bulunan ve bu bilgi düzeyini ilerleten bir biçimde bağımsız araştırma yürütme becerisini göstermek.
  •  Bağımsız ve eleştirel sorgulama, bilgiye katkıda bulunma, akademik ve profesyonel saygınlık değerlerini geliştirmek ve bu değerlere bağlı kalmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Mezunların Mesleki Profili

Akademi, kamu ve özel sektörde araştırmacı pozisyonları

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

The holder of Mechatronics Engineering Doctorate Degree can work in the field of mechanical, electronic and control system design of computer contolled systems. He/she can be a technical team leader for the integration of the mechatronics disciplines. Academic carreer is a very strong option.

Eğitim Türü

 Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Şerif Aziz Şimşir-aziz.simsir@sabanciuniv.edu