Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi İş Analitiği Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci almaktadır. Programın açılma amacı, İş Analitiği alanının son yıllarda dünyada ve Türkiye’de özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının rekabetçi koşullarda iş performanslarını anlama, veri ve istatistiğe dayalı yeni stratejiler geliştirme ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip olabilecek profesyoneller yetiştirmektir.  Sabancı Üniversitesi İş Analitiği Tezsiz yüksek lisans derecesi, öğrenciler verilere eleştirel bakma, verileri yorumlama ve görselleştirme ve uygulama, 21. yüzyılda iş zorluklarının nasıl ele alınacağını şekillendirecek gerçek dünya uygulamalarındaki bilgilerle donatmayı hedeflemektedir.  Program yapısal olarak MBA, Ekonomi, Kamu Politikaları ve Finans Yüksek Lisans programlarındaki bazı derslerle benzerlik göstermekle birlikte,  programın öğrencileri ileri düzeyde bilimsel gelişmeleri derin ve kapsamlı olarak takip edebilen, sağlıklı veri toplayıp analiz yapabilen ve doktora programlarına da devam edebilecek düzeyde oldukları için derslerin işlenişi daha teorik olup araştırma yöntemleri ve veri analizi gibi konuları detaylı olarak incelemektedir. Programın öğretim dili İngilizce'dir. 
 

Programın Amacı

İş Analitiği programının amacı özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının rekabetçi koşullarda iş performanslarını anlama ve veriye ve analitik yaklaşımlara dayalı yeni stratejiler geliştirme ihtiyacını karşılayabilecek profesyoneller yetiştirmektir. 
Dijital çağın hızla ilerlemesiyle birlikte işletmeler benzeri görülmemiş miktarda verilere erişmektedirler. Bu verileri rekabetçi bir avantaja dönüştürmek için, işletmelerin büyük miktarda bilgiyi analiz etmek ve yorumlamak için etkili yöntemler geliştirmeleri gerekmektedir. İş Analitiği programı, birçok farklı disiplinden faydalanarak, veri ve model temelli iş kararları alabilme ve uygulama odaklılığı sayesinde, organizasyonların karşılaştıkları gerçek problemleri çözebilme yetkinliklerini kazandırmayı hedefler. Bu program mezunlarının, kurum ve kuruluşların geleceği için karar alma ve strateji belirleme konusunda daha etkili rol oynamaları hedeflenmektedir. Sabancı Üniversitesi Profesyonel İş Analitiği Yüksek Lisans programı, öğrencilere verilere eleştirel bakma, verileri yorumlama ve görselleştirme ve uygulama, 21. yüzyılda iş zorluklarının nasıl ele alınacağını şekillendirecek gerçek dünya uygulamalarındaki bilgilerle donatmayı hedeflemektedir.Bu Program, İş analitiği’nde çeşitli modelleme ve analiz araçlarının yanı sıra bunların iş ortamındaki uygulamalarını da sunar.
 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar İş Analitiği alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Veriye dayalı karar modelleme ve analiz kavramlarının/çerçevelerini anlayabilme ve aktarabilme
 2. İş analitiği, yönetim bilgi sistemleri, istatistiksel ve tahmin modellerinin temelleri hakkında bilgi ve uygulamalı deneyim sahibi olabilme
 3. Karmaşık verileri değerli içgörülere ve değer katan eylemlere dönüştürebilme
 4. Uygulamalı veri madenciliği araçları ve tekniklerinde becerilere sahip olabilme
 5. Pazarlama, operasyon ve finans gibi temel iş disiplinlerinde analitik yöntemleri öğrenebilme

Mezunların Mesleki Profili

Bu programın mezunları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli veri açısından zengin endüstrilerde üst düzey profesyoneller olma yolunda veri/analitik çevirmeni, analitik uzmanı veya iş analisti rolünü üstlenecek şekilde donatılmıştır:  
Finans ve bankacılık
Perakende
Telekomünikasyon
Sigortacılık
Havacılık
Üretim
Sağlık

 

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü ve Dili

Yarı Zamanlı

Program Koordinatörü

Enes Eryarsoy  - enes@sabanciuniv.edu