Program Hakkında Genel Bilgi

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans programı 2000 yılında EECS Yüksek Lisans programı adı altında birleşik bir program olarak başlamıştır. Birkaç yıl sonra, bilgisayar bilimi ve mühendisliği bağımsız bir yüksek lisans programı haline gelmiştir. Önerilen dersler, öğretim üyelerinin araştırma alanlarını da yansıtacak şekilde, yapay zeka, makine öğrenimi, veri görselleştirme, veri bilimi ve veri analitiği, güvenlik, mahremiyet ve kriptografi, yazılım mühendisliği gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Dersler konuların hem teorik hem de pratik yönlerini kapsamaktadır. Öğrencilerden araştırmaya yönelik bir tez tamamlamaları beklenmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

 

Programın Amacı

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliğinin, iletişim, ticaret, tıp, eğitim, eğlence ve insan etkileşimini kapsayan birçok alanda hayatımızı şekillendirme konusunda çok katkısı olmuştur. Bu bölümün bu önemli rolü öngörülebilir gelecekte de devam edecektir. Sabancı Üniversitesi'ndeki güncel ilgi alanları arasında, çoğu doğrudan uygulanabilirliği olan aşağıdaki alanlar bulunmaktadır: Doğal dil işleme uygulamaları, İstatistiksel dil modelleme, Ses tanıma ve ses üretimi, Belge analizi ve el yazısı tanıma, Biyoinformatik, Biyometrik güvenlik, Bilgisayar ve ağ güvenliği, Kriptografi ve bilgi güvenliği, Veri madenciliği ve uygulamaları, Bilgisayar grafikleri ve sanal gerçeklik, Yapay Zeka, Biçimsel Yöntemler, Model Denetimi, Model Tabanlı Test.

 

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini bilgisayar bilimleri ve mühendislikle ilgili problemlerde kullanmak
 2. Bilgisayar bilimi ve mühendisliğine ait güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri belirli bir problemin çözümünde kullanmak
 3. Bilgisayar bilimi ve mühendisliğinde araştırmanın veya bir ürünün kalitesini artırmak için yorumlanmış verilerden elde edilen sonuçların kullanım alanlarını gösterme

Mezunların Mesleki Profili

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı mezunları, veri analitiği, siber güvenlik, finansal teknolojiler, telekomünikasyon, savunma vb. gibi alanlarda uzmanlaşmış şirketlerin yanı sıra yazılım ve donanım endüstrilerindeki şirketlerde de istihdam olanakları bulabilirler. Daha çok araştırma odaklı mezunlar olması Ar-Ge departmanlarına sahip şirketlerin tercih nedeni olabilmektedir.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Hüsnü Yenigün - husnu.yenigun@sabanciuniv.edu