Program Hakkında Genel Bilgi

Program, enerji sektöründe uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik olarak 2013-2014 öğretim yılında hayata geçirilmiştir. Eğitim dili İngilizce'dir. Öğrencilerine enerji dünyasının farklı boyutlarını (bilimsel, teknik, finansal, ekonomik, çevresel, hukuksal vb.) ve bu boyutlar arası bağlantıları tanıtmayı amaçlayan çok disiplinli bir yapıdadır. Benzer profesyonel programlardan farklı olarak dersler bu programa özel olarak tasarlanmış ve yürütülmektedir; tezli-kuramsal ağırlıklı programlarla ortak ders alınmaz.

Programın Amacı

Akademisyen ve sektör uzmanlarından oluşan eğitmen kadrosu ile, kuramsal yetkinlik ve sektörel deneyimlerin harmanlandığı bir program uygulanır. Adaylarda en az 2 yıl (tercihen daha fazla) iş deneyimi ve yeterli düzeyde İngilizce bilgisi aranır. Mühendislik lisans derecesi şartı bulunmaz; program tüm lisans mezunlarına açıktır. Öğrencilerin derslere sadece devamı değil, tartışma ortamına deneyimleri ile aktif katılımı beklenir. Yaklaşık bir yıl süren programda öğrenciler enerji dünyasını farklı açılardan ele alan 15 ders ve bir mezuniyet projesi tamamlar. Bunlara ek olarak saha gezileri ve seminerlere katılırlar. Dersler hafta içi akşamları ve Cumartesi günleri yapılır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Yenilenebilir enerji ve fosil yakıt teknolojilerinin temellerini açıklayabilmeli.
 2. Enerjinin günümüz dünyasında ulusal, bölgesel ve global ölçekteki sosyal, politik ve ekonomik olaylarla bağlantıları üzerine bilgi sahibi olmalı
 3. Geleneksel fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz), yenilenebilir kaynaklar (hidro, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle) ve nükleer enerjinin karşılaştırmalı üstünlüklerini tartışabilmeli.
 4. Enerji ve elektrik tedarik zincirleri dinamiklerini ve bunlarla ilgili piyasaların işleyişlerini açıklayabilmeli.
 5. Enerji politikaları ve teknolojilerinin sosyal ve çevresel etkilerini tartışabilmeli.
 6. Temel enerji finansmanı modelleri geliştirebilmeli.
 7. Enerji proje yönetimi ve enerji stratejisi geliştirilmesi konusunda tecrübe kazanmış olmalı.
 8. Türkiye?deki enerji mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmalı.
 9. Enerji konuları üzerine güncel ve güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmayı bilmeli.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Mezunların Mesleki Profili

 • Enerji Danışmanı
 • Enerji Analisti
 • Enerji Planlamacısı
 • Enerji Sistemleri Mühendisi
 • Enerji Sistem Tasarımcısı
 • Enerji Araştırmacısı
 • Enerji Finansmanı Uzmanı
 • Enerji Proje Yöneticisi
 • Enerji Perakende Uzmanı

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Bahattin Koç - bahattin.koc@sabanciuniv.edu