Program Hakkında Genel Bilgi

Finans Yüksek Lisans Programı (MiF), uygulamalı finans alanında uzmanlaşmaya yönelik, 12 aylık, yarı zamanlı, yoğun bir mesleki diploma programıdır. Öğrenciler, finans alanının teorik temellerini öğrenmenin yanısıra, teknolojideki en son gelişmeleri yansıtan Finans Laboratuvarı’nda (CAFE) aldıkları tatbiki eğitimle pratiğe yönelik bilgilere de hakim olur. Bölgedeki yegâne finans laboratuvarı konumundaki bu merkez, en yeni uygulamalar ve en son yazılımlarla donatılmış olup öğrencilere çağdaş öğrenim imkanları sunmaktadır. 
Her biri alanlarında başarılara imza atmış finans yöneticilerinden oluşan Danışma Kurulu’nun kılavuzluğunda yapılandırılan program, öğrencilere günümüzde finans uzmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. 
Müfredat, kurumsal finans ve yatırım alanlarında çeşitli derslerden oluşmakta olup aynı zamanda finansal ekonometri ve programlama gibi temel araçlara yönelik dersleri de içermektedir. MiF programını farklı kılan bu özellikler, geleceğin finans yöneticilerini yetiştirmek olan ortak vizyonumuzu yerine getirmeye hizmet eder.

Programın Amacı

Finans Yüksek Lisans Programı (MiF), öğrencilerimizi finans sektöründe kariyer yapmak için gerekli tüm becerilerle donatmak hedefi ile tasarlanmış olan 12 aylık yarı zamanlı bir yüksek lisans programıdır. Program, pratik uygulamalardan uzaklaşmadan verdiği güçlü teorik altyapının yanı sıra öğrencilerimizin kariyerlerinde avantaj sağlayacak bir finansal beceriler paketi de sunmaktadır.  
Öğrenciler, finans alanının teorik temellerini öğrenmenin yanı sıra, teknolojideki en son gelişmeleri yansıtan Finans Laboratuvarı’nda (CAFE) aldıkları tatbiki eğitimle pratiğe yönelik bilgilere de hâkim olur. CAFE; gelişkin finansal yazılım ve gerçek-zamanlı veri aktarımı hizmetlerini güçlü bir donanım altyapısı üzerinde sunan bir sanal işlem odası (trading room), finans ve ilişkili alanlarda araştırma olanakları sunan bir laboratuvar ve de finans eğitiminin uygulamalı ve etkileşimli bir şekilde yapılmasına olanak veren bir ‘akıllı sınıf’tır. Bölgedeki yegâne finans laboratuvarı konumundaki bu merkez öğrencilere çağdaş öğrenim imkanları sunmaktadır. Finans Yüksek Lisans Programı’nın tüm derslerine ev sahipliği yapan CAFE’nin derslik bölümünde 25 adet, özel çalışma odasında ise 3 adet iş istasyonu (bilgisayar) yer alıyor. Çift LCD ekranı olan her bilgisayarda, finansal veri hizmetlerine ve destekleyici yazılımlara erişim bulunuyor. 
Her biri alanlarında başarılara imza atmış finans yöneticilerinden oluşan Danışma Kurulu’nun kılavuzluğunda yapılandırılan program, öğrencilere günümüzde finans uzmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Müfredat, kurumsal finans ve yatırım alanlarında çeşitli derslerden oluşmakta olup aynı zamanda finansal ekonometri ve programlama gibi temel araçlara yönelik dersleri de içermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Finans alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
  2. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
  3. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
  4. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
  5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
  6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

  1. Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

  1. Uygulamanın yanı sıra finansal teori bilgisini edilebilme ve bu bilginin eleştirel değerlendirmesini yapabilme
  2. Uluslararası finans piyasalarını, uygulamalarını ve muhasebe standartlarını kavrayabilme

Mezunların Mesleki Profili

Finans yöneticiliği, Chief Finance Officer

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Yarı Zamanlı

Program Koordinatörü

Bünyamin Önal -bunyamin.onal@sabanciuniv.edu