Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans Programı 2015 Güz döneminde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten önce grubumuzda sadece tezsiz yüksek lisans ve doktora programları mevcuttu. Fizik mezunlarının sadece akademik ortamlarda değil, iş yaşamında da daha fazla rol almak istedikleri, öncelikle akademik ortamı test etmek istedikleri, açıkçası bir çoğunun da yüksek lisans tezini alarak yaşamlarını Türkiye dışında geçirmek istedikleri için bir ihtiyaç ortaya çıktı. Grubun artan projeleri için sadece az sayıda başvuru aldığımız doktora programı yeterli değildi. Hem öğrenciler, hem de grup için olumlu olacağı için tezli yüksek lisans programı açıldı. Programımızda temel fizik derslerini alarak bir öğretim üyesi ile beraber öğrenciler tezlerini yazmaktadır. Öğretim dili İngilizce'dir. Programımıza Türk ve yabancı öğrenciler eşit koşullarda kabul edilirler. Öğretim üyesi profiline paralel olarak öğrenciler tezlerini genelde astrofizik, deneysel katı hal fiziği ya da kuramsal katı hal fiziği üzerine yaparlar. Fakültemizde "Yüksek Enerji Astrofiziği Algılayıcı Laboratuvarı" ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama Merkezi bünyesindeki Kuvantum Taşınım ve Nanoelektromanyetik laboratuvarında fizikçiler önderliğinde doğrudan araştırmalarını yapabilecekleri gibi, interdisipliner çalışmalar yapmak istedikleri takdirde fakültedeki tüm olanakları kullanabilirler.

Programın Amacı

Program, Fizik araştırmalarının gelişmesi ve ayni zamanda kaliteli araştırmacı ve öğretim üyesi yetişmesine katkıda bulunacak şekilde kurgulanmıştır. Yetkin ve üretken araştırmacı öğretim üyelerinin bulunduğu tüm Türk üniversitelerinde yurtdışındaki yüksek lisans programlarıyla yarışır kalitede programlar oluşturmak ve bu yolla ülkede araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirmeye katkıda bulunmak üniversitemizin ve ülkemizin kaynaklarını iyi kullanmak ve hem şimdiye hem de ileriye dönük olarak bilimsel araştırma potansiyelini geliştirmek kanımızca önemli bir görevdir.
Fiziğin aşağıda belirtilen dallarında bir yetkinlik, mükemmellik merkeziyiz:


i) Yoğun Madde Fiziği: Deneysel ve teorik yoğun madde fiziği mezoskopik ve nano ölçekte madde davranışının temel disiplinidir.


ii) Astrofizik: Madde ve Evren’le ilgili en ilginç sorularla uğraşan Astrofizik, aynı zamanda teknolojinin gelişmesinde önemli itici faktörler arasında olan Uzay alanında temel bir rol oynar. Astrofizik araştırmaları önümüzdeki on yıllarda Türkiye’de de açılmakta olan uzay teknolojileri üretim ve kullanım alanlarına açılır. Yüksek lisans programını bitiren fizik öğrencileri akademik kariyer için doktoralarına devam edebilirler, ya da yaptıkları çalışmalara uygun endüstride uygun firmalarda çalışabilirler.

.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Fizik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Fizikteki güncel konuların bilgisini göstermek ve bunları çalışma alanındaki belirli problemlere uygulamak
 2. Fizikte belirli bir alanda yeni geliştirilen teorik modelleri ve deneysel sonuçları yorumlamak ve eleştirmek
 3. Yeni projeler geliştirmek, araştırma ve ürünlerin kalitesini artırmak için fizikte bilimsel literatüre iyi derecede hakim olmak
 4. Deneysel sonuçları analiz etmek ve fizikteki problemleri çözmek için matematik bilgisini uygulamak

Mezunların Mesleki Profili

 1. Akademisyenlik
 2. Ar-Ge Merkezleri ve Laboratuvarları
 3. Şirketlerin Ar-Ge birimleri
 4. Enerji Sektörü
 5. İmalat Sanayi

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Ünal Ertan - unal.ertan@sabanciuniv.edu