Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (MAT) yüksek lisans programı, 2000-2001 Güz Döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. MAT yüksek lisans/doktora programın adı 2016-2017 akademik yılı itibariyle Malzeme Bilimi ve Nano-Mühendislik Programı (MAT) olarak değiştirilmiştir. Program fizik, kimya, biyoloji temel bilimlerinin yanısıra, makine, inşaat, havacılık ve kimya mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerle yakından ilişkili olan disiplinler arası bir alandır. Öğretim dili İngilizce’ dir. Programın Türkiye’ de benzer programlardan farkı olarak; geleneksel metalürji odağından ziyade, polimerler, seramikler, kompozitler, enerji çevrim ve depolama malzemeleri, karbon malzemeler, çimento gibi çeşitli alanlarda deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımlarının eğitiminin verilmesi olarak gösterilebilir. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yoğunlaşma da farklılık getirmektedir. Yüksek lisans seviyesi araştırma faaliyetlerine büyük önem ve destek verilmektedir. Öğrencilere özellikle malzeme karakterizasyonu konusunda önemli pratik tecrübelerin kazandırılabildiği laboratuvar erişimli dersler, eğitim ve araştırma programı öne çıkmaktadır. Malzeme karakterizasyonu laboratuvarları (görüntüleme, mekanik, ısıl, elektronik, manyetik rezonans gibi) ve ilgili ekipmanlar dersler ve araştırma projeleri dahilinde, gerekli eğitimlerin verilmesi akabinde tüm yüksek lisans öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Programın Amacı

Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik (MAT) Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine ileri teknoloji malzemelerinin proses ve özellik ilişkilerinin anlaşılması, tasarımı ve uygulanması için gerekli teorik ve pratik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Verilen eğitim odağında polimerler, seramikler, kompozitler, enerji çevrim ve depolama malzemeleri, karbon malzemeler, çimento gibi üzerine, deneysel, kuramsal ve hesaplamalı malzeme bilimi yaklaşımları bulunmaktadır. Nano-mühendislik kavramı çerçevesinde, nanomalzemeler ve uygulamalarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine yoğunlaşma sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Tüm malzeme sınıflarının yapısı ve mikro yapısı hakkında geniş bir bilgi birikimine ve bu bilgiyi malzeme özelliklerini belirlemek için kullanma becerisine sahip olmak
 2. Malzeme, performans ve işleme özellikleri arasındaki ilişkileri geniş bir açıdan algılamak
 3. İleri teknolojinin termodinamiğini, kinetiğini, taşınım olgularını, faz dönüşümlerini ve malzeme bilgilerini kapsamlı olarak kavramak
 4. Çok çeşitli malzeme karakterizasyon tekniklerini kullanarak pratik deneyim sahibi olmak
 5. Malzeme bilimi ve mühendisliğinde araştırmanın veya bir ürünün kalitesini artırmak için yorumlanmış verilerden elde edilen sonuçlarını kullanmak

Mezunların Mesleki Profili

 • Ürün tasarımı
 • Malzeme üretimi ve araştırması
 • Sistem yönetimi
 • Malzeme danışmanlığı
 • Araştırma ve geliştirme
 • Temel malzeme üretimi
 • Enerji endüstrisi

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Emre Erdem - emre.erdem@sabanciuniv.edu