Program Hakkında Genel Bilgi

Mekatronik, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve kontrol mühendisliğinin sunduğu katkıları birleştiren çok disiplinli bir alandır.Araştırma konuları akıllı robotlardan akıllı malzemelere kadar uzanmaktadır. Yüksek Lisans Programı, öğrencilere bu alanda çeşitli konularda uzmanlaşma fırsatları sunar. Alan dersleri ve seçmeli dersler bu amaçla verilmektedir. Öğrenciler araştırma projelerine katılmaya teşvik edilir.

Programın Amacı

Mekatronikte lisansüstü eğitimin amacı, temel mühendislik disiplinlerini modern ve akıllı ürünler oluşturmak için gerekli tüm teknolojilere hakim olan öğrencileri eğitmek amacıyla faydalı bir programa entegre etmektir. Geleceğin mekatronik mühendisi, en iyi çözümleri sağlayan uygun teknoloji kombinasyonunu tanımlamak ve kullanmak için temel disiplinlerin (makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği) sınırları dahilinde çalışabilecektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Mekatronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi 

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Elektrik, elektronik, kontrol ve mekanik sistemlerin tasarımında ve entegrasyonunda yazılım, modelleme, enstrümantasyon ve deneysel teknikleri ve bunların kombinasyonlarını
 2. Farklı bilgi alanlarındaki araştırmacılarla fikir alışverişinde bulunmak ve mevcut bilginin ve teknolojinin sınırlarını aşmak için araştırmalarda işbirliği alanlarını belirlemek; ilgili çözüm yaklaşımlarını belirlemek ve bir araştırma stratejisi hazırlayarak bu adımları uygulamak uygulamak
 3. Hem endüstri hem de toplum için değer yaratmak amacıyla iddialı ve oldukça zorlu araştırmalara katılım sağlamak

Mezunların Mesleki Profili

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi sahibi bilgisayar kontrollü sistemlerin mekanik, elektronik ve kontrol yönlerinden tasarımı alanında çalışabilir.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Program Koordinatörü

Melih Türkseven - melih.turkseven@sabanciuniv.edu