Program Hakkında Genel Bilgi

 

Programın Amacı

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Veri Bilimi alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.
 

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans
 

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

"Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır."
 

Program Yeterlilikleri

  1. Veri biliminin bilimsel temellerinde alt alanlarında (olasılık, istatistik, yapay öğrenme, optimizasyon) akademik yetkinlik;
  2. Teorik ve programlama becerilerini kullanarak, farklı veri bilimi problemlerine uygun teorik ve yazılım çözümleri sunabilmek ve farklı yaklaşımların uygunluğunu ve başarısını değerlendirebilme becerilerine sahip olmak;
  3. Verinin etik olarak toplanması, kullanılması ve saklaması konusunda bilgi ve becerilere sahip olmak.
  4. Teorik temellere dayalı, verinin geldiği alan ile ilgili bilgiye uygun, veri analizi stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
  5. Temel programlama yetilerin​e sahip olmaları ve çeşitli platform ve kütüphaneleri kullanarak farklı veri bilimi problemlerine çözümler sunabilmek 
  6. Veri bilimi problemlerinin çözümü için veri toplama ve veri saklama bilgi ve becerilerine sahip olmak

Ulusal Yeterlilikler Matrisi

Mezunların Mesleki Profili

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Eğitim Türü

Tam Zamanlı
 

Program Koordinatörü

Öznur Taştan - oznur.tastan@sabanciuniv.edu