Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Üniversitesi Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans programı, veri bilimi üzerine uzmanlaşmak, araştırma yapmak isteyenler için tasarlanmış, odaklı, ama aynı zamanda kapsamlı ve yetkin bir yüksek lisans programıdır. Belirlenen mezuniyet yükümlülükleri  gerek iş hayatına yeni atılacak öğrencilere, gerekse doktoraya devam edeceklere uygun olarak dizayn edilmiştir. Öğrenim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Veri Bilimi, kısaca veriden değer çıkarmak diye özetlenebilir. Bu açıdan bankacılıktan, enerji sektörüne, hesaplamalı sosyal bilimlerden görüntü işleme veya konuşma tanımaya kadar pek çok farklı alandan problemin, veriye dayalı analizi veya çözümü için gerekli yaklaşımları içinde barındırır.  Yüksek Lisans Programının amacı, Veri Biliminde uzmanlık gerektiren farklı sektör ve kariyer yollarını gözönünde tutacak kapsamlı  bir müfredat sunmaktır. Bu bakış açısıyla, adayları Veri Biliminin temel alanlarında (istatistik, yapay öğrenme ve optimizasyon) gerekli altyapı ile donatmak ve onlara , istedikleri alanda uzmanlaşabilecekleri esnek bir eğitim programı ve araştırma fırsatları sunmak hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Veri Bilimi alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.
 

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans
 

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Veri Bilimine mühendislik kökenli öğrencilerin yanı sıra, gereken alt yapıya sahip olduğu sürece, istatistik, matematik, ekonomi gibi mühendislik dışından alanlardan öğrenci alınabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

"Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır."
 

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
 2. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
 3. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Veri biliminin bilimsel temellerinde alt alanlarında (olasılık, istatistik, yapay öğrenme, optimizasyon) akademik yetkinlik; Teorik ve programlama becerilerini kullanarak, farklı veri bilimi problemlerine uygun teorik ve yazılım çözümleri sunabilmek ve farklı yaklaşımların uygunluğunu ve başarısını değerlendirebilme becerilerine sahip olmak
 2. Verinin etik olarak toplanması, kullanılması ve saklaması konusunda bilgi ve becerilere sahip olmak
 3. Teorik temellere dayalı, verinin geldiği alan ile ilgili bilgiye uygun, veri analizi stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek
 4. Temel programlama yetilerine sahip olmaları ve çeşitli platform ve kütüphaneleri kullanarak farklı veri bilimi problemlerine çözümler sunabilmek
 5. Veri bilimi problemlerinin çözümü için veri toplama ve veri saklama bilgi ve becerilerine sahip olmak

Mezunların Mesleki Profili

Veri Bilimi yüksek lisans programı mezunları, veri bilimi alanında faaliyet gösteren bankacılık, mobil oyunlar, e-ticaret gibi alanlarda uzmanlaşmışşirketlerde istihdam olanakları bulabildikleri gibi akademik kariyerlerine bu alandaki doktora programlarında da devam etmektedirler. Doğal dil isleme, bilgisayarlı görü, derin öğrenme, optimizasyon ve veri görselleme alanında kazandıkları yetkinlikleri endüstrideki AR-GE çalışmalarında ve akademik hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümünde kullanmaktadırlar. Daha çok araştırma odaklı mezunlar olması Ar-Ge departmanlarına sahip şirketlerin tercih nedeni olabileceği gibi akademik kariyer yapan mezunlar da çalışmalarına doktora seviyesinde yurt dışında ve Türkiye’de devam etmektedir.

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 

Eğitim Türü

Tam Zamanlı
 

Program Koordinatörü

Öznur Taştan - oznur.tastan@sabanciuniv.edu