Program Hakkında Genel Bilgi

Profesyoneller için MBA programı Program, müşteri (pazarlama), para (finans), ürün ve hizmet üretimi (operasyon) insan (örgütsel davranış), şirketi bir hedefe doğru yönlendirme (strateji) ve değişimin (yenilikçilik ve liderlik) nasıl yönetileceğini öğretmek üzere tasarlanmıştır 12 aylık, yarı zamanlı bir programdır.

Programın Amacı

Profesyoneller için MBA programı, , Cuma akşamları ve Cumartesi tüm güne yayılan bir ders programı ile sunan, 12 aylık bir hafta sonu programıdır. Her bir ders dört hafta boyunca cuma akşamı başlar ve cumartesi tam gün devam eder. Alınan bir ders dört haftada bitirdikten sonra yeni bir derse başlanır. Bir taraftan çalışırken, üniversitede tek bir derse odaklanmayı sağlayan bu yapı yarı zamanlı eğitim bağlamında tamamen yenilikçi bir konsepttir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlarProfesyoneller İçin Yönetim alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Küresel ve yerel bağlamda çeşitli yönetim alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) sorun ve fırsatları etkin ve doğru bir biçimde belirleyebilme ve tanımlayabilme
 2. Kültürel bağlamı ve karmaşıklıkları yönetsel uygulamalara dahil edebilme
 3. Bir organizasyonun çeşitli yönetim alanlarındaki performansını bir dizi performans kriteri kullanarak değerlendirebilme
 4. Misyon duygusu, paylaşılan değerler ve yüksek düzeyde bağlılık ve motivasyon ile karakterize edilen çalışma ortamları yaratmak için farklı ilgi alanları, farklı bakış açıları ve becerilerle karakterize edilen durumlarda başkalarıyla işbirliğiyle liderlik yapabilme
 5. Bölüm, iş ve kurumsal analiz seviyelerinde stratejileri ve eylem planlarını belirleyebilme, seçebilme ve gerekçelendirebilme, seçilen stratejilerin uygulanması için etkin planlar geliştirebilme

Mezunların Mesleki Profili

Tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilik pozisyonları

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Yarı Zamanlı

Program Koordinatörü

Nüfer Yasin Ateş - nufer.ates@sabanciuniv.edu