Program Hakkında Genel Bilgi

Sabancı Yöneticiler için Yönetim Yüksek Lisans programı 1999 yılında kurulmuştur. İki adet altı aylık dönemden oluşan 12 aylık yoğun bir programdır. Programın ilk dönemi akademik temellerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu dönemde teori ve pratiği dengeli bir şekilde işleyen, temel işlevsel yönetim alanlarındaki bilgi ve analitik becerileri geliştirmeyi hedefleyen dersler sunulmaktadır. İkinci dönem içinde bir kurumun bütünün yönetimi için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılmasını sağlayan Örgütsel Davranış ve Liderlik, İş Etiği, İş Simülasyonu gibi derslerin yanı sıra pazarlama, finans, yönetim gibi farklı alanlardan seçmeli dersler verilmektedir. İkinci dönem içinde ayrıca Columbia Business School’a yapılacak eğitim gezisinde Liderlik, Inovasyon ve Girişimcilik konulu dersler alınacaktır. Programın eğitim dili İngilizce'dir.

Programın Amacı

Sabancı Yöneticiler için Yönetim Yüksek Lisans Programı orta düzey yöneticileri, küresel alanda rekabet edebilecek üst düzey yöneticiler olmaya hazırlamak için titizlikle tasarlanmıştır. 12 aylık ve yarı zamanlı olan bu program en az yarattığı değer kadar emek de gerektirir. Program öğrencilere; sahip oldukları pratik deneyimin üzerine inşaa etmek için tasarlanmış, vaka çalışmaları ve takım çalışmaları ile desteklenmiş bir öğrenme süreci, dünya standartlarında öğretim üyeleri tarafından verilen güçlü bir müfredat, ve Columbia Business School, New York’ta gerçekleşecek uluslararası bir eğitim modülü sunar. Program Eylül ayında başlar ve bir sonraki yıl Ağustos ayında sona erer. En az 7 yıl iş deneyimi olan kişiler kabul edilir (sınıf ortalaması yaklaşık 12 yıldır) Dersler Cuma akşamları ve Cumartesi günleri yapılır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Yöneticiler İçin Yönetim alanında Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.

Öğrenim Düzeyi

Yüksek Lisans

Kayıt Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Yatay/Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişim Programları kapsamında ders muafiyetleri Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Sabancı Üniversitesi'nde örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 1. Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

 1. Küresel ve yerel bağlamda çeşitli yönetim alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) sorun ve fırsatları etkin ve doğru bir biçimde belirleyebilme ve tanımlayabilme
 2. Kültürel bağlamı ve karmaşıklıkları yönetsel uygulamalara dahil edebilme
 3. Bir organizasyonun çeşitli yönetim alanlarındaki performansını bir dizi performans kriteri kullanarak değerlendirebilme
 4. Bölüm, iş ve kurumsal analiz seviyelerinde stratejileri ve eylem planlarını belirleyebilme, seçebilme ve gerekçelendirebilme, seçilen stratejilerin uygulanması için etkin planlar geliştirebilme

Mezunların Mesleki Profili

Özel sektör ve kamu kurumlarındaki yönetim kadroları

Bir Üst Öğrenime Geçiş

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabulü, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde “Sınavlar & Değerlendirme ve Notlar” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları, Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğitim Türü

Yarı Zamanlı

Program Koordinatörü

Timothy Scott Kiessling-timothy.kiessling@sabanciuniv.edu